Laboratorietekniker - Mariager

Dansk Salt A/S ønsker at udvikle og digitalisere vores laboratorie og derfor søger vi en labor-torietekniker, som vil indgå i et QC- team på 5 laboranter og 1 elev. Derudover er der et QA-team med 6 medarbejdere.

Dansk Salt A/S producerer vacuumsalt til brug i den kemiske industri, i fødevarer samt i farmaceutiske applikationer. Virksomheden har en dyb forsyningskæde, som strækker sig fra indvinding af salt i undergrunden til pakning og distribution af det færdige produkt i et stort udvalg af emballager. Der er derfor mange forskelligartede processer på virksomheden, som vedrører bl.a. miljø, kemi, sikkerhed, kvalitet, energi og produktion.

Dansk Salt A/S er en del af Nobian koncernen og beskæftiger ca. 70 medarbejdere, som er organiseret i en flad organisation med stor indflydelse på ansvar og opgaver. 

Laboratoriet er underlagt GMP og varetager en lang række opgaver, hvoraf den primære er udførelse af analyser på råvarer, in process control og frigivelse af slutprodukter.

Som laboratorietekniker får du som en del af kvalitetsorganisationen en helt central rolle i løbende forbedring af kvalitetsprocesserne for laboratorie og produktion.

Du skal i tæt samarbejde med især kvalitetsorganisationen og analytisk afdeling i Deventer, Holland, identificere, planlægge og gennemføre optimerings- og digitaliseringsopgaver, der sikrer kvalitet og leveringssikkerhed.

En stor del af forbedringsprojekterne omhandler naturligt automatisering og digitalisering af kvalitetsprocesserne. Der vil i den forbindelse være en mulighed for at arbejde med let programmering og konfigurering af dataapplikationer.

Ansvarsområder:

Indgå i QC team
Løbende optimering af kvalitetsprocesserne for laboratoriet og produktion
Indkøre nyt kvalitetsudstyr for laboratoriet og produktion
Sikre den teknologiske udvikling sammen med RD&I i Holland for laboratoriet
Implementering af nye kvalitetsteknologier for både saltproduktionsprocessen og supporterende IT systemer for kvalitet
Du bliver en del af en dynamisk og handlingsorienteret organisation, der efterspørger dine kompetencer, og du får muligheden for at udvikle dig fagligt og personligt sammen med din afdeling og dine kolleger.

Om dig:

Du har en faglig relevant uddannelsesmæssig baggrund som laboratorietekniker eller lignende.

Du interesserer dig for apparaturteknik, digitalisering og IT i en laboratorie- og produktionsmæssig sammenhæng.

Du behersker engelsk såvel skriftligt som mundtligt.

Som person er du struktureret og metodisk, men er også den robuste problemløser. Du har en naturlig gennemslagskraft, der sætter dig i stand til at skabe resultater gennem egne og andres indsatser, men er samtidig diplomaten, der kan balancere forskellige interesser og interessenter internt og eksternt.

Du kommunikerer tydeligt og naturligt på alle niveauer i organisationen og praktiserer synlighed og vedholdenhed, ligesom du følger op på igangsatte initiativer. Endelig evner du at skabe operationelle resultater uden at miste fokus på den strategiske retning.

Vi tilbyder:

Attraktive ansættelses- og lønvilkår samt et udfordrende og selvstændigt job i en velfungerende afdeling med en uformel om­gangstone.

Ansøgning:

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Kvalitetschef Benny Bak, på tlf. 23 63 97 99.

Skriftlig ansøgning sendes via SuccessFactors, ansøgninger vurderes løbende.

Ansøg her