Groei mee met de gemeenschap

Nobian  is actief in heel Europa en we hechten veel waarde aan sterke relaties met onze lokale gemeenschappen. Onze betrokkenheid bij de gemeenschapbegint met de relaties met direct omwonenden, zoals aangegeven in onze HSE-regels - Alle vestigingen hebben jaarlijks bijgewerkte plannen om ervoor te zorgen dat ze de gemeenschappen waarin ze actief zijn, informeren en betrekken.

Voor onze zoutwinning in Nederland en Denemarken, die grotendeels buiten de directe omgeving van de productielocatie plaatsvinden, onderhouden we  een voortdurendedialoog met de gemeenschappen in de regio’s van Delfzijl, Hengelo en Mariager. Onze locaties werken proactief samen met gemeenten, bewoners en lokale belangengroepen in open dialoog over de zoutwinningsactiviteiten.

We besteden veel zorg aan het verduurzamen van onze mijnbouwactiviteiten. Nobian heeft een actief plannings- en monitoringsprogramma  gedurende de levenscyclus van de putten en zoutcavernes.