Nobian in Hengelo volledig afgeschakeld van laagcalorisch gas uit Groningen

1 februari 2023

Nobian in Hengelo volledig afgeschakeld van laagcalorisch gas uit Groningen  
 
Nobian Hengelo realiseerde medio januari succesvol de aansluiting op het hoogcalorisch gasnet. Na een succesvolle testperiode is de aansluiting hiermee volledig afgesloten van het laagcalorisch gasnet met gas uit Groningen. Deze omschakeling is onderdeel van de omschakelovereenkomst van Nobian met Gasunie Transport Services (GTS), de eigenaar en netbeheerder van het landelijk gastransportnet.  
 
Afschakeling laagcalorisch gas 
Met de omschakeling geeft Nobian invulling aan de wet die de beperking van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers regelt en die afgelopen jaar in werking trad. Het doel van deze wet is een zo snel mogelijke afbouw van de vraag naar laagcalorisch gas om zo bij te dragen aan de beëindiging van de gaswinning in Groningen.  
 
Nieuw gasontvangstation 
Nobian hecht veel waarde aan de omschakeling en heeft deze met grote inzet gerealiseerd vanaf het moment dat de aansluiting voor hoogcalorisch gas beschikbaar werd eind 2022. De deadline voor de omschakeling was 31 januari 2023. Binnen het gezamenlijke project met GTS zijn onder meer transportleidingen geschikt gemaakt voor het transport van hoogcalorisch gas.  
 
Nobian heeft voor de omschakeling een nieuw gasontvangstation gebouwd waarin door GTS gasinstallaties zijn geplaatst voor de inname van hoogcalorisch gas. Ook heeft Nobian in het productieproces in Hengelo energie-installaties aangepast om het hoogcalorisch gas te kunnen verwerken. Na een succesvolle testperiode is de inname van laagcalorisch gas definitief beëindigd. In 2022 was de inname van Nobian aan laagcalorisch gas gelijk aan ca. 5% van de totale gasproductie in Groningen. 
 
Nobian locatiedirecteur Hengelo, Sieger Lodders: ”Ik ben trots op de inzet van onze mensen, waardoor we de omschakeling binnen de deadline hebben gerealiseerd. Dit was een groot project dat vroeg om stevige investeringen van Nobian om onze productiefaciliteiten en de aansluiting voor inname gereed te maken.” Lodders voegde er aan toe: “Door de omschakeling dragen we positief bij aan het verminderen van de vraag naar gas uit Groningen. We blijven daarnaast inzetten op verdere reductie van ons totale gasverbruik en verduurzaming.”  
 
Verduurzaming en vermindering gasverbruik  
De omschakeling past binnen Nobian’s streven om het gasverbruik verder te verminderen. Zo heeft Nobian het verbruik van (Gronings) gas al flink teruggebracht door een groot deel van de voor zoutproductie benodigde warmte in Hengelo te vervangen van gasgestookte stoomproductie naar duurzame stoom vanuit afvalenergiebedrijf Twence. 
 
Daarnaast werkt Nobian continu aan de verdere verduurzaming van het eigen productieproces. Recent heeft Nobian een intentieverklaring getekend met het kabinet, in het kader van de maatwerkafspraken om de huidige doelstelling voor nul CO2-uitstoot in 2040 met nog eens tien jaar te versnellen naar 2030. Elektrificatie van de zoutproductie vormt een onderdeel van de afspraken. Voor meer info: Nobian tekent intentieverklaring maatwerk met kabinet om nul CO2-uitstoot met tien jaar te versnellen naar 2030. 

Nobian in Hengelo volledig afgeschakeld van laagcalorisch gas uit Groningen