Nobian en Element NL gaan samenwerking aan

30 oktober 2023

Nobian is een samenwerking aangegaan met Element NL, de branchevereniging voor verschillende gas- en oliebedrijven uit Nederland. De zoutindustrie is net als de aardgassector van groot belang voor heel veel verschillende chemische processen. Er zijn dan ook veel overeenkomsten te vinden tussen beide sectoren als het gaat om kennis van de ondergrond en gedeelde duurzaamheidsambities.

Met de samenwerking onderzoeken Nobian en Element NL hoe erop verschillende vlakken kennis kan worden uitgewisseld. Te denken valt aan thema’s als mijnbouwkundige processen, energie, technologische ontwikkelingen, verduurzaming maar ook omgevingsmanagement. Naast de inhoudelijke samenwerking zullen medewerkers van Nobian het komende jaar deelnemen aan werkgroepen en comittees van Element NL.

Meer weten over de totstandkoming van deze samenwerking en op welke thema’s we samen de krachten willen bundelen, lees het interview met Nobian’s directeur mijnbouw Yvar van den Winkel en directeur van Element NL, Arendo Schreurs: Chemie tussen zout en aardgas leidt tot samenwerking Element NL en Nobian.

Nobian en Element NL gaan samenwerking aan