Nobian en partners voorzien Europese activiteiten van schone stroom dankzij nieuw windenergie-initiatief

19 juni 2023

Zorgen voor een groener netwerk: Nobian, Signify, HEINEKEN en Philips voorzien Europese activiteiten van schone elektriciteit dankzij nieuw windenergie-initiatief 

- In de eerste overeenkomst in zijn soort stellen Nobian, Signify, HEINEKEN en Philips een garantie op hernieuwbare elektriciteit van het nieuwe Finse windmolenpark Mutkalampi.

- De 10-jarige overeenkomst met het Mutkalampi windpark zal het consortium 330 GWh hernieuwbare elektriciteit per jaar leveren, wat gelijk staat aan 40.000 huishoudens.

- Het nieuwe park is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Neoen en is het grootste operationele windpark in Finland.

 

Windpark Mutkalampi
Nobian, Signify, HEINEKEN en Philips vieren de opening van het grootste actieve windmolenpark in Finland, dat een duurzame elektriciteitsgarantie zal bieden aan het consortium van de in Nederland gevestigde bedrijven. De 10-jarige overeenkomst met het Mutkalampi windpark levert 330 GWh per jaar aan het consortium - het equivalent aan elektriciteit dat nodig is om 40.000 huishoudens van stroom te voorzien. Deze hernieuwbare elektriciteit helpt om meer dan 230.000 ton CO2-uitstoot per jaar te voorkomen.

Virtuele stroomafnameovereenkomst

In de eerste overeenkomst in zijn soort heeft het consortium zich gecommitteerd aan het contracteren van duurzame elektriciteit uit het windpark voor de eerste 10 jaar via de Virtual Power Purchase Agreement in 2020. De elektriciteit wordt fysiek geleverd aan het Finse net terwijl de vier consortiumpartners profiteren van de Garanties van Oorsprong. Dit zorgt voor inkomstenstabiliteit voor het duurzame project en garandeert tegelijkertijd schone energie voor de consortiumleden.

Hernieuwbare energie

Johan Hospers, directeur Energie bij Nobian: "Deze kans waarbij we ons verzekeren van een aandeel in de output van het Mutkalampi windmolenpark is belangrijk om duurzamer te worden. Het draagt bij aan het realiseren van onze doelstellingen op het gebied van duurzame energie, zoals die zijn geformuleerd in de Nobian-strategie 'Grow Greener Together'. Een lange termijn commitment van Nobian, en onze consortiumpartners, om extra windprojecten te realiseren zoals Neoen's Mutkalampi windpark, is een geweldig voorbeeld van hoe we groener kunnen worden en hoe de industrie kan bijdragen aan een duurzaam energiesysteem."

Het nieuwe windpark is ontwikkeld, is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Neoen, een toonaangevende onafhankelijke producent van duurzame energie. De vier partijen werden in het consortium geadviseerd door Schneider Electric.

Nobian en partners voorzien Europese activiteiten van schone stroom dankzij nieuw windenergie-initiatief