Nobian gaat verder als onafhankelijke producent van essentiële chemicaliën

2 juli 2021

Nobian, een Europese marktleider in de productie van essentiële chemicaliën, gaat verder als een onafhankelijk bedrijf. De aankondiging volgt op het eerder gepubliceerde voornemen van de afsplitsing van Nouryon.

"Nobian blinkt uit in de veilige en betrouwbare levering van hoogzuiver zout, chloor-alkali en chloormethaan. Onze producten zijn essentiële chemicaliën die de basis vormen van duizenden producten die we elke dag gebruiken," aldus Knut Schwalenberg, president van Nobian.

"We hebben een geweldige uitgangspositie, met langdurige klantrelaties en een grote toewijding aan continue verbetering en innovatie. We hebben een nieuw organisatiemodel geïmplementeerd en aanzienlijke kostenoptimalisatie doorgevoerd om onze groei als toonaangevende leverancier van essentiële chemicaliën te versnellen," voegde Schwalenberg er aan toe.

Nobian is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardig zout, chloor-alkali en chloormethaan, essentiële grondstoffen voor de productie van bijvoorbeeld ontsmettingsmiddelen, lichtgewicht duurzame kunststoffen, aluminium, isolatiematerialen, elektrische auto's en farmaceutica. Nobian heeft zo’n 1.600 medewerkers, in 2020 was de omzet zo’n EUR 1 miljard. Het bedrijf exploiteert zeven chemische en zoutfabrieken in Nederland, Duitsland en Denemarken. De geschiedenis van Nobian in Nederland gaat meer dan 100 jaar terug.

Inzet op duurzaamheid

Nobian’s sterke inzet op duurzaamheid blijft een belangrijke pijler in de strategie van het bedrijf. Tussen 1990 en 2020 heeft Nobian zijn CO2-voetafdruk met 45% verminderd en het bedrijf streeft ernaar om in 2025 aanvullend de uitstoot verder te verminderen met 25%. Het aandeel hernieuwbare energie zal worden vergroot tot 50% in 2025. Nobian zet in op klimaatneutraliteit in 2040.

Naast de productie van essentiële chemicaliën zal Nobian de activiteiten op het gebied van de opslag en productie van groene energie verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door de opslag van energie in zoutcavernes en door de deelname aan innovatieve projecten voor groene waterstof.

"Naast het verduurzamen van onze eigen productie, zijn onze producten essentiële grondstoffen die duurzaamheid in de volledige waardeketen ondersteunen, zoals bij de productie van elektrische auto's, accu's, isolatiematerialen en windmolens. Nobian zal zich daarom blijven inzetten voor een duurzame toekomst en het maken van een positieve impact," aldus Philipp Polenz, deputy-president van Nobian.

Nobian gaat verder als onafhankelijke producent van essentiële chemicaliën