Ons duurzaamheidsbeheer

Duurzaamheid is de collectieve verantwoordelijkheid van het Leadership Team, geleid door de President van Nobian.

Als lid van het Nobian Leadership Team coördineert de Vice President Research Development, Innovation and Technology de algemene duurzaamheidsstrategie van Nobian.

Het Corporate Responsibility Committee van de Nobian Board houdt toezicht op onze duurzaamheidsagenda en -initiatieven.

Alle leden van het leiderschapsteam zijn verantwoordelijk voor onderdelen van onze duurzaamheidsstrategie: 

  • De inkoop van duurzame energie (elektriciteit en stoom) is de verantwoordelijkheid van de Vice President Energy  and New Business.
  • Duurzame inkoop en operationele en ecologische duurzaamheid zijn de verantwoordelijkheid van de Vice President Integrated Supply Chain.
  • Human Resources, inclusief de ontwikkeling en empowerment van onze mensen, wordt geleid door de Vice-President Human Resources.
  • Environmental & Social Governance (ESG) en Annual Sustainability Reports worden gecoördineerd door de Chief Financial Officer.
  • De verantwoordelijkheid voor Compliance ligt bij de General Counsel.

Duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

Bij Nobian ondersteunen we de UN Sustainable Development Goals (SDG's) als een belangrijke basis voor onze duurzaamheidsstrategie. 

Onze bijdragen aan SDG 7, voor betaalbare en schone energie, en SDG 13, voor klimaatactie, zijn door DNV als externe partij,  beoordeeld als belangrijke doelstellingen voor Nobian.

Zie voor meer informatie onze pagina Investor Relations.

SDG_7_13.png

De andere SDG’s waaraan we een bijdrage leveren door middel van onze duurzaamheidsstrategie zijn:  SDG 3, 8, 9 en 12.

SDG3_12.jpg