Duurzaamheid

Grow Greener Together
Onze ambitie is om een van de meest duurzame chemische bedrijven in Europa te worden. Wij willen onze klimaat-doelstellingen vóór de doelstellingen van het Akkoord van Parijs bereiken, door tegen 2040 CO2-neutraal te worden wat betreft Scope 1- en Scope 2-emissies. Naast Scope 1 en 2 hebben we onze Scope 3-emissies berekend voor alle relevante categorieën, en we hebben ons nu ook ten doel gesteld onze Scope 3-emissies tegen 2040 met 50% te verminderen. 

Daarnaast willen wij onze klanten helpen hun CO2- voetafdruk te verminderen met onze groene producten, de groei in nieuwe en impactvolle duurzame markten versnellen en sterke banden opbouwen met de gemeenschappen waarin wij gevestigd zijn en met onze eigen medewerkers. 


Duurzaamheidsverslag

Samen met onze klanten, industriële partners, leveranciers, overheden en NGO's hebben wij er alle vertrouwen in dat wij onze ambitie waarmaken en wij zijn trots op wat wij tot nu toe hebben bereikt. In ons duurzaamheidsverslag lichten we ons ESG-programma en onze ambities nader toe en doen we verslag van onze prestaties tot nu toe. Dit doen wij aan de hand van concrete voorbeelden van onze prestaties en informatie over onze activiteiten en plannen.

Duurzaamheidsverslag 2023
Duurzaamheidsverslag 2022 
Duurzaamheidsverslag 2021 

Onze ESG-gegevens en duurzaamheidsverslagen voldoen aan de SASB-standaard en worden onafhankelijk gecontroleerd door DNV. Verder nemen wij deel aan de drie internationaal erkende normen EcoVadis, SBTi en CDP


Ons duurzaamheidsprogramma 
In 2022 lanceerden we ons duurzaamheidsprogramma Grow Greener Together om onze ambitie om een van Europa's meest duurzame chemiebedrijven te worden nieuw leven in te blazen. Het programma bestrijkt een breed scala aan ESG-aspecten (Environmental, Social en Governance) en is gebaseerd op drie pijlers. Elke pijler bestaat uit drie aandachtsgebieden met concrete sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) en doelstellingen. Alle KPI's en doelstellingen zijn te vinden in ons duurzaamheidsverslag. We hebben onze pijlers afgestemd op de UN Sustainable Development Goals op basis van waar we de grootste impact kunnen maken.

Wij zijn goed op weg om in 2040 CO2-neutraal te zijn, maar wij beseffen dat wij dit niet alleen kunnen. Daarom willen we "Grow Greener Together" met onze klanten, partners en de samenleving. Door samenwerking en zinvolle betrokkenheid bij onze mensen, belanghebbenden en gemeenschappen boeken we vooruitgang en vinden we nieuwe manieren om ons spel te verbeteren. Zo streven we  elke dag naar 'Grow Greener Together'. Dit is onze belofte voor een duurzamere toekomst.


3x_table.svg

 

Duurzaamheid