Onze duurzaamheidsaanpak: Grow Greener Together

Onze zout- en chlooralkaliproducten zijn essentiële chemicaliën die de basis vormen van duizenden producten die we dagelijks gebruiken. Nobian zet zich daarom in voor een duurzame toekomst en het maken van een positieve impact.

Met onze kennis en technologie is Nobian uniek gepositioneerd om een ​​sleutelrol te spelen in de energietransitie. Als partner voor nieuwe windparken, maar ook door flexibele capaciteit aan te bieden om het elektriciteitsnet te stabiliseren en door het ontwikkelen van opslag van groene energie in onze zoutcavernes. Daarnaast stimuleren we circulariteit en  productie van groene chemicaliën, waaronder groene waterstof.

Onze producten zijn essentiële chemicaliën die duurzaamheid in de volledige waardeketen ondersteunen, zoals bij de productie van lichtgewicht materialen voor elektrische auto's, accu’s, isolatiematerialen en windmolens.

We streven er voortdurend naar om onszelf  te verbeteren, met oplossingen die zijn geïntegreerd in onze bedrijfsvoering en in de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn. Wij onderschrijven de doelstellingen van het VN klimaatakkoord van Parijs, de Europese Green Deal en de Sustainable Development Goals van de VN. Onze inspanningen worden toegelicht in ons Sustainability Linked Financing Framework, dat onafhankelijk wordt beoordeeld als toonaangevend in onze branche.

Onze duurzaamheidsaanpak is gebaseerd op drie pijlers:

- Verminderde impact op energie en klimaat 

- Samen groeien met de  gemeenschap

- Gezondheid en veiligheid 

Het is onze ambitie om met onze stakeholders, medewerkers, klanten en leveranciers Samen Groener te Groeien (‘Grow Greener Together’). We doen dit op de Nobian-manier: Nuchter, met een sterke focus op duurzame zoutwinning en veiligheid, en door onze afspraken na te komen en door het benutten van onze lokale aanwezigheid en investeringsagenda. De geschiedenis van Nobian in Nederland gaat meer dan 100 jaar terug. 

We blijven hard werken aan "Chemistry You can Count on".

Onze duurzaamheidsaanpak: Grow Greener Together