Verminder energie & klimaat impact

Hernieuwbare energie

Nobian zet zich in om zijn ecologische voetafdruk en energieverbruik te verminderen. Het verhogen van onze operationele efficiëntie is een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie, waardoor we energieverbruik verminderen en het aandeel hernieuwbare energie kunnen vergroten.,.

We gebruiken hernieuwbare energie met werkende oplossingen. Zowel in onze fabrieken als door Power Purchase Agreements (PPA) met derden, of erkende energiecertificaten..

In 2019 leidde het toegenomen gebruik van duurzame stoom in onze fabrieken in Delfzijl en Hengelo tot een CO2-besparing van 150.000 ton per jaar. In 2020  hebben we samen met drie andere bedrijven de ontwikkeling van een nieuw windpark in Finland ondersteund, dat meer dan 330 Gwh aan hernieuwbare energie produceert, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van 40.000 huishoudens.

Emissies verminderen

Met onze voortdurende inspanningen gericht op verbetering en innovatie hebben we onze CO2-uitstoot tussen 1990 en 2020 met 45% verminderd. Ter ondersteuning van de doelstellingen van de VN-Klimaatakkoord van Parijs hebben we ons tot doel gesteld om de CO2-uitstoot van onze activiteiten en ons energieverbruik verder te verminderen.

Onze doelen:

  • 25% aanvullende reductie van CO2-uitstoot tussen 2020 en 2025
  • 50% aanvullende reductie in CO2-uitstoot  in 2030 (70% reductie tov 1990)
  • 66% aandeel hernieuwbare energie in 2030 (50% in 2025)
  • 100% klimaatneutraal in 2040

Circulariteit

Nobian werkt samen met een breed scala aan partners om de ontwikkeling van nieuwe vormen van circulaire chemie te versnellen. Dit blijkt uit onze deelname aan het Carbon2Chem-project, om methanol te maken uit CO2 en andere afgassen van de staalproductie, en onze steun aan het Photanol-project om nieuwe chemicaliën te maken uit CO2 en zonlicht. Nobian is ook betrokken bij projecten om groene waterstof te produceren, wat gebruikt kan worden in duurzame vliegtuigbrandstof of om industriële processen, waaronder staalproductie, koolstofarm te maken.