Visie op zoutwinning

Onze visie

Bij onze activiteiten staan duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond centraal. Daarom hanteren wij de volgende uitgangspunten bij de zoutwinning: duurzaamheid, transparante communicatie en veiligheid, ook op de lange termijn.

Uitgangspunten voor veilige en duurzame zoutwinning

Veiligheid, ook op de lange termijn

Als basis van veilig en duurzaam opereren hanteren wij een life-cycle benadering van cavernes, van ontwikkeling en gebruik tot het veilig uit bedrijf nemen na de winning.  Dit geldt voor zowel cavernes in Twente en in Groningen.

Wij gebruiken techniek die voldoet aan de hoogste standaarden in de sector en dragen actief bij aan het continue verbeteren van de mijnbouwstandaarden in de sector. We zijn vooruitstrevend in het gebruik van innovaties en state-of-the-art-technologie. Een voorbeeld hiervan is de lopende studie  naar het gebruik van stikstof als mogelijk alternatief voor dieselolie als hulpstof.

Wij passen preventieve onderhoudsmaatregelen en continue inspectie toe in onze bedrijfsvoering, bijvoorbeeld voor ons nieuwe pijpleidingnetwerk in Twente.

Wij voeren doorlopende metingen uit in en rond onze cavernes om tijdig te kunnen anticiperen op korte en lange-termijn ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door het gebruik van meetnetwerken, waarmee wij continue informatie vergaren over seismische activiteit en onze cavernes.  

Lees meer over het meetnetwerk Twente of het meetnetwerk Groningen.

Transparantie en goede communicatie

Wij zijn een goede buur en voeren onze werkzaamheden transparant uit in overleg met de omgeving, overheid en toezichthouders. Wij zijn goed bereikbaar en reageren snel en adequaat op vragen of klachten. Kijk hier voor contactgegevens en informatieavonden: Contact Twente of Contact Groningen

Duurzaamheid

Wij willen en kunnen een bijdrage leveren aan de duurzame energie- en industrietransitie in Nederland en daarmee aan een duurzame toekomst. Lees meer over duurzaamheid