Energieopslag in cavernes

Bijdragen aan de energietransitie

Ondergrondse cavernes zijn bij uitstek geschikt voor veilige opslag van energie zonder gebruik van grote bovengrondse tanks.

Opslag van duurzame energie

Voor de transitie naar een duurzame economie is grootschalige opslag van hernieuwbare energie nodig. Zo kan bij veel wind of zon een overschot aan duurzame energie worden opgeslagen in de vorm van perslucht of groene waterstof. Als er een tekort is, bijvoorbeeld als de zon niet schijnt of de wind niet waait, kan dit weer worden omgezet in stroom.

Een enkele zoutcaverne zou voldoende perslucht kunnen opslaan om ongeveer honderdduizend huishoudens bij tekorten van stroom te voorzien. Deze methode wordt in Duitsland en de Verenigde Staten al succesvol ingezet. Ook groene waterstof kan veilig worden opgeslagen in ondergrondse cavernes. Groene waterstof wordt gemaakt door elektrolyse van water met behulp van duurzame elektriciteit en kan worden gebruikt voor mobiliteit, energie, of als grondstof voor nieuwe vormen van groene chemie.

Opslag van aardgas en stikstof

In Zuidwending heeft Nobian een aantal cavernes samen met Gasunie ontwikkeld voor de opslag van aardgas. Hiermee biedt Gasunie een buffercapaciteit voor de gasmarkt. Daarnaast is een caverne op de locatie Heiligerlee door Nobian gereed gemaakt en overgedragen aan Gasunie voor de opslag van stikstof. Met behulp van de stikstof kan hoogcalorisch gas (uit het buitenland) geschikt gemaakt worden voor apparatuur die is ingesteld op laagcalorisch gas uit Groningen.

Energieopslag in cavernes