Seismisch meetnetwerk

24/7 monitoring via seismisch meetnetwerk

In Heiligerlee (2018) en Zuidwending (2020) zijn microseismische meetnetwerken actief om de zoutdome met daarin onze cavernes (en die van EnergyStock en Gasunie) te bewaken en om meer data te verzamelen over de ondergrond.

Beter begrip

In de bodem vinden voortdurend (micro)trillingen plaats. De oorzaak kan liggen in natuurlijke processen en in ondergrondse activiteiten. Het microseismisch meetnetwerk meet deze microtrillingen in beide gebieden nauwkeurig. We delen onze data met externe deskundigen en ontwikkelen zo een nog beter begrip van de ondergrond en krijgen meer inzicht in de mogelijke oorzaken van (micro)trillingen.

Meetnetwerk Heiligerlee en Zuidwending

Het meetnetwerk in Heiligerlee bestond aanvankelijk uit 8 geofoons op 4 locaties op 50 en 60 meter diepte. Medio 2019 werd het netwerk uitgebreid met 4 geofoons op 2 extra locaties, zodat we nog nauwkeuriger kunnen meten. In Zuidwending bestaat het meetnetwerk uit 12 geofoons op 6 locaties die trillingen meten op 60 en 90 meter diepte.

Externe deskundigen

We delen de ruwe data voor nadere interpretatie met het internationaal erkende en gespecialiseerde adviesbureau op het gebied van seismiek, BakerHughes. Het uitlezen van deze gegevens vergt namelijk specialistische seismologische kennis. Het KNMI ontvangt die ruwe data live en kan hiermee trillingen in het totale gebied beter in kaart brengen.

Transparant

De meetgegevens uit het netwerk worden ieder kwartaal gepubliceerd onder 'actualiteiten'. Trillingen met een magnitude van 1 of hoger (mogelijk voelbaar) worden meteen gemeld.

Seismisch meetnetwerk