Actualiteiten en werkzaamheden

In het boorterrein van Nobian bevinden zich 17 actieve boringen. Dat zijn boringen die op dit moment in gebruik zijn voor zoutwinning. Met regelmaat vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats.

Omwonenden zullen af en toe werkzaamheden in het veld waarnemen. Dit kan gepaard gaan met extra verkeersafzettingen, openliggende terreinen of opslag van materialen. Wij begrijpen dat dit enige hinder met zich mee kan brengen en vragen hiervoor begrip. Bij vragen of overlast kunt u altijd contact met ons opnemen.

17/06/2024

Inloopbijeenkomst Heiligerlee & Zuiderveen | 24 juni

Lees verder
12/06/2024

Nobian dient aanvraag in voor verlenging winningsplan Zuidwending

Lees verder
3/06/2024

Terugblik bijpraatsessie EnergyStock en Nobian

Lees verder
27/05/2024

Pekeltransportleiding Zuidwending weer opgestart

Lees verder
8/05/2024

Update herstelwerkzaamheden na lekkage pekeltransportleiding bij Zuidwending

Lees verder
18/04/2024

Seismisch meetrapport Heiligerlee en Zuidwending 1e kwartaal 2024

Lees verder
22/03/2024

Reactie Nobian op hoorzitting van 22 maart 2024

Lees verder
8/02/2024

Update status microseismische trillingen in het Heiligerlee-zoutwingebied

Lees verder
8/02/2024

Seismisch meetrapport Heiligerlee en Zuidwending Q4 2023

Lees verder
25/01/2024

Vergunningsaanvraag ingediend voor evaluatieboringen en diepboring in Zuidwending voor waterstofopslagcavernes

Lees verder
22/01/2024

Nobian ondersteunt voetbalvereniging Westerlee

Lees verder
22/12/2023

Actualisatie winningsplan Heiligerlee

Lees verder
18/12/2023

Toelichting Nobian bij overzicht meldingen aan SodM

Lees verder
27/11/2023

Nu live: Projectwebsite Gebiedsproces Zuiderveen

Lees verder
15/11/2023

Terugblik informatiebijeenkomst Zuidwending

Lees verder
1/11/2023

Seismisch meetrapport Heiligerlee en Zuidwending Q3 2023

Lees verder
30/10/2023

Informatiebijeenkomst Zuidwending 14 november

Lees verder
9/10/2023

EnergyStock: Antwoord op de reacties op de concept Notitie Reikwijdte en detailniveau (c-NRD)

Lees verder
27/09/2023

Informatiebijeenkomst Zuiderveen

Lees verder
6/09/2023

Actualisatie winningsplan Zuidwending

Lees verder
15/08/2023

Werkzaamheden aan pekelleiding bij pekelbassin Delfzijl afgerond

Lees verder
8/08/2023

Seismisch meetrapport Heiligerlee en Zuidwending Q2 2023

Lees verder
10/05/2023

Uitstroomtesten bij boring HL-A voor fundamenteel onderzoek

Lees verder
9/05/2023

Seismisch meetrapport Heiligerlee en Zuidwending Q1 2023

Lees verder
17/01/2023

Seismisch meetrapport Heiligerlee en Zuidwending Q4 2022

Lees verder
17/01/2023

Nobian repareert kleine lekkage aan pekelleiding ten zuiden van Nieuwolda

Lees verder
2/12/2022

Zoutwinning HL-A na ruim zestig jaar gestopt

Lees verder
25/10/2022

Seismisch meetrapport Heiligerlee en Zuidwending Q3 2022

Lees verder
11/10/2022

m.e.r. beoordelingsbesluit evaluatie boring Zuiderveen

Lees verder
25/07/2022

Stand van zaken zoutwinning

Lees verder
19/07/2022

Seismisch meetrapport Heiligerlee en Zuidwending Q2 2022

Lees verder
14/04/2022

Seismisch meetrapport Heiligerlee en Zuidwending Q1 2022

Lees verder
29/03/2022

Kordaat optreden Nobian bij lekkage pekelleiding

Lees verder
21/03/2022

Onderhoudswerkzaamheden boring HL-C

Lees verder
17/02/2022

Informatiebijeenkomsten CAES

Lees verder
17/02/2022

Aanvraag vergunning voor evaluatieboring Zuiderveen

Lees verder
4/02/2022

Verduurzaming en vervanging afdekdiesel

Lees verder
3/02/2022

Ontwikkelingen caverne Heiligerlee-H

Lees verder
1/02/2022

Seismisch meetrapport Heiligerlee en Zuidwending Q4 2021

Lees verder
20/01/2022

Info-bijeenkomst Zuiderveen 18 januari

Lees verder
16/12/2021

Workover Boring D

Lees verder
15/11/2021

Nobian zet eerste stap voor aanvraag vergunning Evaluatieboring Zuiderveen

Lees verder
2/11/2021

Digitale informatiebijeenkomst over zoutwinning Lanengebied en Zuiderveen

Lees verder
20/10/2021

Info-bijeenkomst Zuiderveen

Lees verder
20/10/2021

Seismisch meetrapport Heiligerlee en Zuidwending Q3 2021

Lees verder
23/09/2021

Werkzaamheden Boring H

Lees verder
4/08/2021

Seismisch meetrapport Heiligerlee en Zuidwending Q2 2021

Lees verder
27/05/2021

Workover Boring M

Lees verder
22/04/2021

Seismisch meetrapport Heiligerlee en Zuidwending Q1 2021

Lees verder
31/03/2021

Workover Boring L

Lees verder
28/01/2021

Seismisch meetrapport vierde kwartaal 2020

Lees verder
12/11/2020

Seismisch meetrapport derde kwartaal 2020

Lees verder
30/10/2020

Nouryon neemt Microseismisch Meetnetwerk Zuidwending in gebruik

Lees verder
17/09/2020

Werkzaamheden Tranendallaan

Lees verder
13/07/2020

Onderhoudswerkzaamheden bij St Vitusholt 7e laan

Lees verder
13/07/2020

Seismisch meetrapport tweede kwartaal 2020

Lees verder
24/04/2020

Seismisch meetrapport eerste kwartaal 2020

Lees verder
9/03/2020

Start onderhoud boring B (Tranendallaan)

Lees verder
21/01/2020

Seismisch meetrapport vierde kwartaal 2019

Lees verder