Aanvraag vergunning voor evaluatieboring Zuiderveen

Op 2 en 3 november 2021 heeft Nobian informatiebijeenkomsten voor omwonenden gehouden over het voorgenomen project Zoutwinning Zuiderveen. Er is toegelicht op welke manier Nobian zoutwinning wil ontwikkelen in het gebied rond Zuiderveen. 

Een belangrijke eerste stap in de ontwikkeling van het project is de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de evaluatieboring. Met behulp van een evaluatieboring wordt aanvullende informatie verzameld over de ondergrond. Deze informatie is nodig voor het bepalen van het ontwerp van de cavernes, alsook om veilige zoutwinning en latere afsluiting van cavernes te garanderen. 

Nobian heeft de vergunningsaanvraag voor de evaluatieboring op 11 februari bij EZK ingediend en nadien deze brief aan de omwonenden verstuurd waarin het vervolg van de procedure wordt toegelicht.

Bijlagen vergunnungsaanvraag:

B1_Evaluatieboringen_toelichting

B2_Evaluatieboringen_ruimtelijke onderbouwing

B3a_Natuurtoets WSZ-01

B3b_Natuurtoets WSZ-02

B5a_WSZ-01_Situatie tijdens boorfase

B5b_WSZ-02_Situatie tijdens boorfase

B6a_bodem_WSZ-01

B6b_bodem_WSZ-02

B7_Geluidrapport activiteiten Zuiderveen

B8_QRA zuiderveen - final-20220210

B9a_archeologie_WSZ01_20210910

B9b_archeologie_WSZ02_20210910

B10a_WSZ-01_Situatie na boorfase

B10b_WSZ-02_Situatie na boorfase

B11_uitgangspuntennotitie waterschap

B12_Situatie overzicht evaluatie boringen

B13_Evaluatieboringen_toelichting watervergunning

BH9952_verzoek opnemen voorschrift