Actualisatie winningsplan Heiligerlee

Nobian heeft goedkeuring gekregen voor de actualisatie van het winningsplan voor de zoutwinning in het gebied Heiligerlee. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft dit winningsplan in 2009 goedgekeurd. De looptijd van dit plan loopt tot en met 2025.

Naast bijvoorbeeld informatie over de wijze waarop Nobian zout wint en welke maatregelen er worden genomen om de veiligheid te garanderen, bevat een winningsplan ook een voorspelling van de verwachte bodemdaling.

Op basis van de meest recente metingen, waarbij gebruik is gemaakt van nieuwe methodes en wetenschappelijke informatie, bleek in 2022 dat de bodemdaling in het diepste punt van de bodemdalingskom in 2025 op 22,8 cm zou uitkomen, met een onzekerheidsbandbreedte van +/- 1,2 cm. De 22,8 cm is 2,8 cm meer dan in het oorspronkelijke winningsplan was aangevraagd.

In reactie hierop heeft Nobian de voorspelling voor de bodemdaling bijgesteld en EZK gevraagd om de vergunning voor het geldende winningsplan tot en met 2025 op dit punt aan te passen. Deze goedkeuring is nu verleend. De aanpassing leidt niet tot een andere beoordeling van de effecten van de zoutwinning op de omgeving, omwonenden, gebouwen, of infrastructuur, dan bij de aanvraag van het winningsplan in 2009. 

Voor meer informatie: Officiële publicatie