Info-bijeenkomst Zuiderveen 18 januari

Nobian heeft op 18 januari j.l. een digitale informatie-avond georganiseerd voor omwonenden. Op aangeven van de deelnemers aan de eerste bijeenkomst (november 2020) was het onderwerp: het veilig afsluiten van bestaande cavernes.

Bekijk hier de presentatie

Nobian treft voorbereidingen voor een duurzame zoutproductie op langere termijn. In dat licht oriënteren we ons op een nieuw gebied om zout te winnen, namelijk Zuiderveen.

Om tot een veilig ontwerp voor het ontwikkelen van nieuwe zoutholtes te komen, hebben we meer (detail)informatie nodig van de ondergrond. We willen dat doen middels een evaluatieboring die we in 2022 zouden willen uitvoeren. We hebben hiervoor bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een vergunningsaanvraag ingediend.