Informatiebijeenkomst Zuiderveen

Op 26 september jl. heeft Nobian een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de bewoners en omwonenden van Zuiderveen. De bijeenkomst was in de vorm van een informatiemarkt met thema’s als hoe de omgeving kan participeren, de uitkomsten uit de keukentafelgesprekken en hoe wij een veilige en verantwoorde zoutwinning garanderen. Daarnaast was deze avond ook georganiseerd om informatie op te halen bij de bezoekers zelf. Wat vinden zij belangrijk bij de keuze voor zoutwinlocaties, het ontwerp van de zouthuisjes en andere praktische zaken rondom de voorgenomen winning. 

Bekijk hier alle posters die tijdens de informatiebijeenkomst gedeeld zijn. 
Belangrijke informatie hierbij: de resultaten uit de keukentafelgesprekken zijn de voorlopige resultaten. Zodra we binnenkort de laatste keukentafelgesprekken hebben gehad, zullen we de finale resultaten met de omgeving delen. Daarin worden ook de resultaten meegenomen die nog tijdens de bijeenkomst zelf zijn opgehaald. 

Heeft u over bovenstaande informatie nog vragen of wilt u ook nog een keukentafelgesprek aanvragen met onze omgevingsmanager Ellen de Waard laat dit weten via gebiedsproces.zuiderveen@nobian.com.