Nouryon neemt Microseismisch Meetnetwerk Zuidwending in gebruik

30 oktober 2020

Naast het bestaande netwerk in Heiligerlee is nu ook in Zuidwending een microseismisch meetnetwerk in gebruik genomen.

Het microseismisch meetnetwerk in Zuidwending is geïnstalleerd om de ondergrondse zoutberg met daarin cavernes van EnergyStock en Nouryon te bewaken en om meer data te verzamelen over de ondergrond. Dit meetnetwerk bestaat uit 12 geofoons op 6 locaties die trillingen meten op 60 en 90 meter diepte. Sinds 2018 is een soortgelijk netwerk ook al in gebruik rondom de cavernes in Heiligerlee.

Beter begrip
In de bodem vinden voortdurend (micro)trillingen plaats. De oorzaak kan liggen in natuurlijke processen en in ondergrondse activiteiten. Het microseismisch meetnetwerk meet deze microtrillingen in beide gebieden nauwkeurig. We delen onze data met externe deskundigen en ontwikkelen zo een nog beter begrip van de ondergrond en krijgen meer inzicht in de mogelijke oorzaken van (micro)trillingen.

Externe deskundigen
EnergyStock en Nouryon delen de ruwe data voor nadere interpretatie met het internationaal erkende adviesbureau BakerHughes, gespecialiseerd op het gebied van seismiek. Het uitlezen van deze gegevens vergt namelijk specialistische seismologische kennis. Het KNMI ontvangt die ruwe data ook live en kan hiermee trillingen in het totale gebied beter in kaart brengen.

Transparant
De meetgegevens uit het netwerk worden ieder kwartaal gepubliceerd onder 'actualiteiten'.