Onderhoudswerkzaamheden bij St Vitusholt 7e laan

13 juli 2020

Vanaf 20 juli starten werkzaamheden voor een 'workover' van boring Heiligerlee I aan de St. Vitusholt 7e Laan. Het betreft een reguliere onderhoudsstop van acht weken.

Nouryon begint maandag 20 juli met de aanvoer en opbouw van een werkplatform en sluiten de werkzaamheden uiterlijk vrijdag 11 september af. In deze periode controleren we de kwaliteit van de buizen, de vorm en omvang van de caverne, de kwaliteit van de cementlaag om de buizen en de oliespiegel in de caverne.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. We proberen eventuele overlast tot een minimum te beperken, maar in de directe omgeving kan sprake zijn van beperkte geluidshinder. We houden dit middels geluidsmetingen in de gaten.

Direct omwonenden zijn per brief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden