Ontwikkelingen caverne Heiligerlee-H

Zoutcaverne Heiligerlee-H van Nobian is sinds 2006 uit bedrijf genomen en wordt sindsdien actief en continu gemonitord. Zowel de druk als de vorm en stabiliteit van de caverne worden hierbij gecontroleerd. Sinds 2006 zijn er geen afwijkingen gevonden in de vorm of de grootte van de caverne. 

Monitoring 

Eventuele ondergrondse trillingen bij cavernes worden continu gemeten door ons microseismische meetnetwerk. Naar aanleiding van een aantal recent gemeten lichte trillingen, heeft Nobian uit voorzorg een extra sonar meting uitgevoerd. Uit deze meting is naar voren gekomen dat er geen vormverandering is geconstateerd aan het dak van de caverne. Deze resultaten zijn gepubliceerd in onze seismische kwartaalrapportages. Nobian heeft daarbij uit voorzorg opdracht gegeven aan een gerenommeerd extern onderzoeksbureau om de oorsprong van de in het afgelopen jaar gemeten trillingen in de diepe ondergrond verder te analyseren. 

Aanvullend heeft Nobian in April 2021 opdracht gegeven om de eigenschappen van het mechanische gesteente nogmaals door te rekenen, met de laatste actuele gegevens en de best beschikbare technologie. Als onderdeel van de reguliere monitoring worden eens per vijf jaar uitgebreidere metingen verricht. Meest recentelijk vond dit voor de caverne Heiligerlee-H plaats in December 2021. Alle fysieke metingen en het gesteente mechanisch onderzoek bevestigen het beeld dat de caverne stabiel is. Dit houdt in dat het dak van de caverne intact is, de juiste dikte heeft en dat er geen vormverandering is opgetreden. Deze gegevens zijn in december 2021 door Nobian met SodM gedeeld. 

In aanvulling op de reguliere metingen is Nobian in 2020 een uitgebreider onderzoek gestart naar de afstand tussen de caverne en de zijkant van de zoutkoepel. Om de grens van de ondergrondse zoutberg op duizend meter diepte nauwkeuriger te bepalen, worden middels een valtest trillingen opgewekt met behulp van een sloopkogel. Zie deze video voor een indruk hoe dat in zijn werk gaat. Deze gegevens zijn nodig om cavernes veilig en verantwoord af te kunnen sluiten. Naar verwachting zijn de resultaten hiervan einde van het eerste kwartaal 2022 bekend. 

Alle onderzoeken dienen ter ondersteuning van een correct beheer van de caverne en zijn van belang voor het bepalen van de juiste wijze voor permanente afsluiting. Pas als alle studies en meetgegevens voldoende zekerheid bieden dat deze caverne veilig kan worden afgesloten, zal Nobian overgaan tot de permanente afsluiting. Tot die tijd zet Nobian het actieve beheer en de permanente monitoring van de caverne voort.

Betrokkenheid SodM

Toezichthouder SodM heeft Nobian onlangs verzocht om meer duiding te geven over het risicomanagement en de beheersmaatregelen met betrekking tot Heiligerlee-H. Nobian is hierover in gesprek met SodM. De nog te verwachten resultaten uit de diverse onderzoeken zijn belangrijk om de juiste conclusies te trekken en zullen tevens worden betrokken in het reguliere overleg met SodM over risicomanagement en passende beheersmaatregelen. 

Voor meer informatie, neem contact op via deze pagina

Voor meer informatie over de lifecycle benadering voor cavernes zie onze visie op zoutwinning.