Toelichting Nobian bij overzicht meldingen aan SodM

Nobian staat voor veilige en verantwoorde zoutwinning. Hierbij streven we naar een open veiligheidscultuur, als belangrijk onderdeel van onze werkwijze, zowel op de werkvloer, als in het veld en in de omgeving. Dat doen we samen met onze medewerkers, klanten, leveranciers, overheidsinstanties en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Nobian heeft gedurende het jaar veelvuldig contact met SodM, waarbij een breed scala aan zaken wordt gerapporteerd en gecommuniceerd. Ook eventuele calamiteiten worden aan SodM gemeld. 

Meldingen aan SodM 

Als onderdeel van een open veiligheidscultuur maakt Nobian een jaaroverzicht beschikbaar met meldingen aan SodM. Net zoals we dit bijvoorbeeld al per kwartaal doen met de overzichten van de microseismische trillingen in het Heiligerlee-, Zuidwending- en Twenthe-Rijn-veld. SodM heeft recent een overzicht gedeeld met de door Nobian in de afgelopen vijf jaar gemelde zaken. Nobian heeft ervoor gekozen om, naast de gegevens uit 2023, ook hier het gehele overzicht beschikbaar te maken.

Nadere uitleg meldingen

Het meldingenoverzicht bevat een scala aan zaken die zich hebben voorgedaan op zowel onze productielocaties in Nederland, als in de zoutwingebieden. Dit omvat ook de microseismische trillingen die, zoals al beschreven, apart worden gedeeld. Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt tussen zaken met een verwaarloosbare of zeer geringe impact en die passen binnen een normale bedrijfsvoering, of incidenten met een grotere impact. 

In onderstaande tabellen zijn de meldingen per jaar onderverdeeld in categorieën en per regio. 

  • Metingen: Zaken die te maken hebben met de monitoring van de cavernes en ondergrondse activiteiten, maar ook microseismische trillingen.
  • Ongevallen/incidenten: Betreft zaken die te maken hebben met de persoonlijke veiligheid van medewerkers.
  • Lekkages: Omvat elke mogelijke lekkage van verschillende soorten vloeistoffen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Daaronder vallen bijvoorbeeld kleine hoeveelheden gemorste vloeistof bij onderhoudsactiviteiten, die doorgaans worden opgevangen door een dichte vloeistofkerende vloer. Ook eventuele pekellekkages worden gemeld, waarbij een kans bestaat dat dit in de ondergrond terechtkomt, waarna de grond altijd wordt gesaneerd en de landeigenaar en eventuele gebruikers schadeloos worden gesteld.
  • Overige: Heeft betrekking op mogelijke gebreken of aanpassingen aan installaties. 

Veiligheidsbewustzijn

Een belangrijk onderdeel van een open veiligheidscultuur is dat elk incident daadwerkelijk wordt gemeld, hoe klein ook. Binnen onze mijnbouworganisatie worden medewerkers gestimuleerd en ondersteund om hierin proactief in te handelen. Ons doel is te allen tijden om incidenten te voorkomen. Dit toegenomen veiligheidsbewustzijn verklaart mede dat het aantal meldingen sinds 2021 is toegenomen. De meldingen betreffen zowel kleinere als grotere incidenten. 

Zodra er een incident of voorval plaatsvindt, wordt de zoutwinning of de betreffende activiteit direct stopgezet. Indien nodig wordt een onderzoek ingesteld, doorgaans in samenwerking met de toezichthoudende instanties en worden maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. 

Tabel 1: Meldingen aan SodM over ongevallen/voorvallen in Groningen. Bron: SodM

Tabel ongevallen-voorvallen Groningen-3.png

Tabel 2: Meldingen aan SodM over ongevallen en voorvallen in de regio Twente. Bron: SodM

Tabel ongevallen-voorvallen Twente-3.png

Veiligheid is een continue proces                                  

De zoutwinning van Nobian is veilig en verantwoord, veiligheid is een van de kernwaarden van ons bedrijf. Veiligheid is ook een van de speerpunten in het toezicht van SodM. Na elke incident bekijkt Nobian hoe processen in de toekomst verder kunnen worden verbeterd. Nobian blijft zich onverminderd inzetten voor de verbetering van de veiligheid van onze activiteiten, onze medewerkers en onze omgeving. Dat is een proces dat nooit af is. Nieuwe inzichten worden direct toegepast.

Voor meer informatie en vragen neem contact op met een van onze omgevingsmanagers:

Omgevingsmanager Noord-Nederland
Ellen de Waard
ellen.dewaard@nobian.com

Omgevingsmanager Twente
Maureen Soering-Bekke
maureen.soering@nobian.com