Update status microseismische trillingen in het Heiligerlee-zoutwingebied

Diep in de bodem komen microseismische trillingen voor. Dit komt door natuurlijke processen, zoals beweging tussen grondlagen, of door ondergrondse activiteiten. Bijvoorbeeld een brok zout dat tijdens de winning naar de bodem van de caverne zakt. De hele kleine trillingen zijn aan de oppervlakte niet voelbaar, en hebben daar ook geen gevolgen.

Bij Heiligerlee is sinds 2018 een microseismisch meetnetwerk actief. Dit meetnetwerk bewaakt de zoutcavernes en verzamelt data over de ondergrond. De microseismische trillingen die door het meetnetwerk worden geregistreerd, deelt Nobian met het KNMI en toezichthouder SodM (Staatstoezicht op de Mijnen). Daarnaast worden er soms externe deskundigen zoals TNO en Arup ingeschakeld om de gegevens nader te analyseren. Door deze informatie-uitwisseling verbetert de kennis over de ondergrond en het inzicht in de mogelijke oorzaken van microseismische trillingen. Ook delen we ieder kwartaal de meetresultaten op deze website.  

Sinds 2018 zijn er meerdere microseismische trillingen in de buurt van de cavernes HL-C en HL-H gemeten. In 2022 is TNO gevraagd nader onderzoek te doen naar de oorzaak van deze trillingen. Dit is ook aangekondigd in de kwartaalrapportage van april tot juni 2022 .

Uitkomsten onderzoek TNO

Met behulp van het onderzoek van TNO is nogmaals gekeken naar de locaties van alle microseismische trillingen die vanaf 2018 gemeten zijn in de ondergrond bij de zoutwinlocaties in het Heiligerlee-veld. Hieruit is gebleken dat er geen microseismische trillingen aan de bovenkant van het zout hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn er nog steeds meerdere microseismische trillingen in de buurt van cavernes HL-C en HL-H gemeten. In totaal, bevestigen de meetresultaten dat zoutwinning veilig en verantwoord is. Een overzicht van alle metingen is hieronder terug te vinden. 

Nobian blijft de informatie die we via de metingen verzamelen scherp in de gaten houden. Ook zal in 2024 een extra sonarmeting worden uitgevoerd van caverne HL-H om de vorm te controleren. De sonarmeting van caverne HL-C staat al op de planning voor dit jaar. In het laatste kwartaal zijn geen microseismische trillingen waargenomen bij cavernes HL-C en HL-H. De laatste kwartaalrapportage van oktober tot december 2023 kun je hier terugvinden.

Nobian zet zich al meer dan 100 jaar in voor veilige zoutwinning. Nobian blijft hard werken aan verbetering van de veiligheid van onze activiteiten, medewerkers en omgeving. Dat is een proces dat nooit af is. Nieuwe inzichten worden direct toegepast.

202401_Meetresultaten Heiligerlee_bijlage.pdf