Verduurzaming en vervanging afdekdiesel

Nobian blijft voortdurend werken om de veiligheid en duurzaamheid van onze zoutwinningsactiviteiten en de kennis van de ondergrond verder te verbeteren. Dat is een proces dat nooit af is, nieuwe inzichten worden direct toegepast. 

Veilig gebruik en verduurzaming afdekdiesel 

Een belangrijke activiteit hierbij is het verduurzamen en vervangen van de huidige afdekdiesel. Een dun laagje diesel in de zoutcavernes wordt gebruikt als afdeklaag voor veilige zoutwinning en voorkomt dat de pekel (zout water) het dak van de caverne aantast. 

Om de gebruikte afdeklaag tijdens de zoutwinning verder te verduurzamen, heeft Nobian de afgelopen jaren onderzocht welke stoffen hiervoor nog meer kunnen worden ingezet. Gekeken werd naar duurzaamheid, veiligheid en de technische inzetbaarheid. HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) kwam daarbij voor Nobian als beste naar voren. HVO is een nieuw type olie, gemaakt op basis van plantaardig materiaal. Hierdoor is HVO een fossielvrije brandstof, vrijwel geurloos en biologisch afbreekbaar. Na positieve testresultaten is besloten dat in de voorgenomen nieuwe cavernes in Haaksbergen en Zuiderveen gebruik zal worden gemaakt van HVO. 

Sinds 2019 heeft Nobian uitgebreide analyses aan de afdekdiesel laten uitvoeren in samenwerking met RoyalHaskoningDHV en aanvullende informatie over de samenstelling aangeleverd aan SodM om aan alle REACH-verplichtingen te voldoen. Ook wordt sindsdien de afdekdiesel van Nobian periodiek extra gecontroleerd op stabiliteit, om zeker te stellen dat er geen ongewenste effecten optreden door het gebruik van de afdekdiesel in zoutcavernes.

Uiterst geringe sporen van PCB’s aangetroffen in cavernes in Groningen

Door het gebruik van andere onderzoeksmethodes zijn afgelopen jaar in de afdekdiesel bij cavernes in Groningen, in Zuidwending en Heiligerlee, uiterst geringe sporen van pcb’s aangetroffen die niet eerder werden geconstateerd. PCB’s (polychloorbifenylen) zijn milieuschadelijke stoffen die tot 1985 in vele producten, waaronder diesel, werden toegepast en waarvan het gebruik niet meer is toegestaan. 

Na de constatering heeft Nobian direct ook de afdekdiesel in andere cavernes onderzocht, waaruit gebleken is dat in de cavernes in Twente geen sporen van pcb’s aanwezig zijn. Om risico’s verder uit te sluiten zijn uit voorzorg ook eindproducten (natrium zout) op de aanwezigheid van pcb-sporen gecontroleerd. Hierin is geen enkele afwijking geconstateerd, alle eindproducten voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.

Maatregelen

Als gevolg van strenge veiligheids- en behandeleisen komen mens en milieu niet in aanraking met de afdekdiesel. Desalniettemin is Nobian uit voorzorg direct gestart met een actieplan en maatregelen om versneld de afdekdiesel in de betreffende cavernes in Groningen te vervangen door nieuwe, pcb-vrije afdekdiesel.

De afdekdiesel met pcb-sporen zal volgens de geldende veiligheids- en milieunormen worden afgevoerd en verwerkt. De aangetroffen concentratie in de afdekdiesel in de betreffende cavernes is ca. 0,25mg PCB-cogeneer/kg olie, wat wordt beschouwd als reguliere afgewerkte niet pcb-houdende olie, waarvoor de grens ligt op 0,5 mg PCB-cogeneer/kg olie. De afdekdiesel kan daarom worden afgevoerd als reguliere afgewerkte olie. Daarnaast zal Nobian langdurig in gebruik zijnde diesel extra controleren.

Nobian voert overleg met toezichthouder SodM over de stand van zaken en de vorderingen in het actieplan. 

Informatie

Nobian houdt met regelmaat informatiebijeenkomsten voor bewoners en omwonenden. Nobian zal in een volgende bijeenkomst uitgebreider ingaan op mogelijk vragen en de voorgenomen maatregelen verder toelichten. 

 

Voor meer informatie, neem contact op via deze pagina