Vergunningsaanvraag ingediend voor evaluatieboringen en diepboring in Zuidwending voor waterstofopslagcavernes

Nobian en Energystock (100% dochteronderneming Gasunie) werken al geruime tijd aan de realisatie van zoutcavernes voor de opslag van waterstof bij Zuidwending. In opdracht van EnergyStock ontwikkelt Nobian drie nieuwe zoutcavernes die, na de zoutwinning, aan EnergyStock zullen worden overgedragen. Een reeds ontwikkelde caverne maakt Nobian momenteel geschikt om te kunnen overdragen aan EnergyStock. Na vergunningverlening zal EnergyStock deze als eerste gereedmaken voor waterstofopslag.

Gebiedsproces

Gasunie en Nobian zetten zich er voor in om de omgeving tijdig en volledig te informeren over de voortgang in het project en de vergunningverlening. Daarnaast is er aandacht voor participatie bij die onderdelen van het project waar dat mogelijk is. Zo vond op 14 nov. jl. een informatiebijeenkomst van Nobian in Zuidwending plaats en worden er keukentafelgesprekken gevoerd met bewoners in de nabije omgeving. Vanuit EnergyStock is de omgeving geïnformeerd tijdens meerdere bijpraatsessies. Ook worden wensen uit de omgeving opgehaald tijdens keukentafelgesprekken en meegenomen in het ontwerp. Zo zijn, tijdens een tekentafelsessie, onder andere de randvoorwaarden opgehaald over de plaatsing van de voorgenomen locaties.

Vergunningverlening 

Als vervolgstap in het project heeft Nobian op 20 december jl. een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning (Wabo) bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De aanvraag is voor maximaal twee evaluatieboringen bij locaties A9 en A11 en een diepboring bij de bestaande locatie A5 (zie ook kaart aan de rechterkant). 

Voordat er een definitieve vergunning wordt verleend, zal eerst een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. Wanneer dit zover is, zullen we dat melden op de website. We verwachten dat dit voor de zomer is. Op dat moment kan een zienswijze tegen de vergunning worden ingediend. Samen met een ontwerp-omgevingsvergunning zal ook de aanmeldnotitie ter inzage komen te liggen. 

Op basis van de aanmeldnotitie besloot de staatssecretaris van EZK eerder al dat er geen m.e.r. (milieueffectrapport) hoeft te worden opgesteld voor zowel de evaluatieboringen als de tweede boorgang. 

Voor meer informatie zie ook de Staatscourant

Evaluatieboringen en diepboring

De twee evaluatieboringen zijn nodig om meer informatie over de ondergrond te verzamelen op de voorgenomen locaties. Ook kan zo worden bevestigd wat de exacte samenstelling van het zout is en of dit geschikt is voor de opslag van waterstof. De informatie uit de evaluatieboringen wordt ook meegenomen bij het bepalen van het definitieve ontwerp van de voorgenomen zoutcavernes.

Daarnaast dient een tweede boorgang te worden gemaakt naar de al gemaakte caverne A5. Dit is nodig om in de toekomst de waterstof zowel in de caverne te brengen als eruit te kunnen halen. Elke zoutcaverne die geschikt wordt gemaakt voor waterstofopslag zal over twee boorgaten beschikken. Caverne A5 heeft momenteel één boorgang. 

Uitvoeren boringen

De boringen worden uitgevoerd wanneer de vergunningen definitief zijn. Naar verwachting is dat aan het eind van 2024. Elke boring neemt een maand in beslag en gaat 24 uur per dag en 7 dagen per week door. Nobian en EnergyStock zullen een plan ontwikkelen om overlast van de boringen zoveel mogelijk te voorkomen. 

Vergunningsaanvraag ingediend voor evaluatieboringen en diepboring in Zuidwending voor waterstofopslagcavernes