Werkzaamheden Boring H

Tussen 4 en 22 oktober voeren we werkzaamheden uit bij boring H aan de Ontsluitingsweg, ter hoogte van St. Vitusholt 2e laan.

We beginnen maandag 4 oktober met de aanvoer van materiaal om een werkplatform te bouwen. Daarna doen we een sonarmeting om omvang en vorm van de caverne te controleren. Ons microseismisch meetnetwerk heeft in augustus, ter hoogte van HL-H, namelijk enkele niet-voelbare trillingen waargenomen.

De activiteiten vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. We proberen eventuele overlast tot een minimum te beperken, maar in de directe omgeving kan sprake zijn van wat extra, beperkte geluidsoverlast.
We houden dit middels geluidsmetingen in de gaten.

Heeft u vragen of klachten, neem dan contact op met Lambert Snijder (Hoofd Pekelwinning Nobian – Tranendallaan 17). U kunt hem bereiken via telefoonnummer: 06 51 57 59 59.

De reguliere kwartaalrapportage met de resultaten van het microseismisch meetnetwerk kunt u hier vinden.