Workover Boring L

31 maart 2021

Tussen 6 april en 30 april voeren wij een reguliere onderhoudsstop uit bij boring HL-L, gelegen ten zuiden van de Meidoornlaan.

Na de aanvoer van materiaal en de bouw van een werkplatform voeren we in de weken daarna een druktest uit. Zo kunnen we aantonen dat we geen lekkages in de boring hebben. Verder halen we de buizen naar boven, checken de kwaliteit daarvan en plaaten deze, wanneer ze in orde zijn, weer terug.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. In de directe omgeving kan sprake zijn van wat extra, beperkte geluidsoverlast. We houden dit middels geluidsmetingen in de gaten.

Heeft u vragen of klachten, neem dan contact op met Lambert Snijder (Hoofd Pekelwinning Nobian – Tranendallaan 17). U kunt hem bereiken via:

telefoonnummer: 06 51 57 59 59
e-mail: Lambert.Snijder@nobian.com