Actualiteiten en werkzaamheden

De laatste stand van zaken

Ook na de grondige vernieuwing van het leidingnetwerk vinden er regelmatig werkzaamheden plaats en kunnen zich onverhoopt bijzondere voorvallen voordoen, die wij dan hieronder melden. Bij vragen of hinder kunt u altijd contact met ons opnemen. Zo houden we elkaar op de hoogte.

28/03/2024

Nu live: Projectwebsite Gebiedsproces Haaksbergen

Lees verder
27/03/2024

Nobian ontvangt vergunning nieuw zoutwingebied Haaksbergen

Lees verder
29/02/2024

Nobian is een stap dichterbij om caverne onder vuilstort Twence op te vullen en voorgoed te stabiliseren

Lees verder
31/01/2024

Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q4 2023

Lees verder
22/01/2024

Twente-Rijn – Strootbeekpark en Ganzebos: Jaarlijkse controle SodM op bodemdaling

Lees verder
18/12/2023

Toelichting Nobian bij overzicht meldingen aan SodM

Lees verder
16/11/2023

Gemeenteraad Haaksbergen stemt in met afgeven van Verklaring van geen bedenkingen

Lees verder
25/10/2023

Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q3 2023

Lees verder
12/08/2023

Zoutproductie in Hengelo weer opgestart

Lees verder
3/08/2023

Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q2 2023

Lees verder
6/07/2023

Haaksbergen: Statement bij uitstel van de beslissing

Lees verder
4/07/2023

Nobian ondersteunt en omarmt de aanbevelingen van de heer Wientjes

Lees verder
1/07/2023

Drukbezochte informatiedag – Nobian Boormast T-102

Lees verder
28/06/2023

Reactie Nobian op vrijgeven adviezen SodM, TNO en Tcbb op winningsplan Haaksbergen

Lees verder
20/06/2023

Brief Nobian aan gemeente Haaksbergen: Reactie op gewijzigd vvgb-advies

Lees verder
13/06/2023

Nobian geeft verdere invulling aan omgevingsfonds Haaksbergen

Lees verder
22/05/2023

Brief Nobian aan gemeenteraad: reactie op concept-instemmingsbesluit zoutwinning Haaksbergen

Lees verder
1/05/2023

Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q1 2023

Lees verder
25/04/2023

Brief Nobian aan gemeenteraad over voortgang Haaksbergen

Lees verder
24/04/2023

Landschappelijke inpassing zouthuisjes Haaksbergen

Lees verder
20/04/2023

Advies Commissie m.e.r. voorgenomen zoutwinning Haaksbergen

Lees verder
7/03/2023

Geplande abandonneringswerkzaamheden 2023

Lees verder
23/02/2023

Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q4 2022

Lees verder
9/02/2023

Reactie Nobian Publicatie weigeringsbesluit omgevingsvergunning

Lees verder
21/11/2022

Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q3 2022

Lees verder
27/10/2022

Reactie Nobian weigering verklaring geen bedenkingen Gemeente Haaksbergen

Lees verder
21/09/2022

Brief Nobian t.a.v. de voorgenomen zoutwinning in Haaksbergen

Lees verder
21/09/2022

Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q2 2022

Lees verder
7/09/2022

Informatieavond Nobian 6 september 2022 project Haaksbergen

Lees verder
15/08/2022

Voorinzage MER project Haaksbergen

Lees verder
10/06/2022

Uitkomsten metingen bevestigen - caverne 86 onder Twence vuilstort stabiel

Lees verder
7/06/2022

Onafhankelijk garantiefonds en nulmetingen Haaksbergen

Lees verder
3/06/2022

Vergunning bedrijfsgebouw Stepelerveld

Lees verder
3/06/2022

Inloopavond Nobian1 juni 2022 - project Haaksbergen

Lees verder
18/05/2022

Voortgang abandonneringen in Twente

Lees verder
18/05/2022

Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q1 2022

Lees verder
18/05/2022

Uitnodiging inloopavond project Haaksbergen 1 juni 2022

Lees verder
5/05/2022

Aangepaste MER publiekssamenvatting zoutwinning Haaksbergen

Lees verder
29/04/2022

Inloopavond Nobian 26 april 2022 - project Haaksbergen

Lees verder
11/04/2022

Uitnodiging inloopavond project Haaksbergen april 2022

Lees verder
28/03/2022

Verklaring Nobian: Uitspraak rechtbank historische olielekkage Twente en REACH-regelgeving afdekdiesel

Lees verder
25/03/2022

Uitkomsten metingen cavernes onder Twence vuilstort

Lees verder
24/03/2022

Nobian gestart met opruimen van 24 inactieve boringen in 2022

Lees verder
2/03/2022

Aanvraag bouwvergunning bedrijfsgebouw Stepelerveld

Lees verder
15/02/2022

Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q4 2021

Lees verder
11/02/2022

Ontwikkelingen toegankelijk maken van cavernes onder Twence (update 4 maart 2022)

Lees verder
14/12/2021

Ontwerp nieuw zouthuisje

Lees verder
20/10/2021

Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q3 2021

Lees verder
19/10/2021

Werkzaamheden onderzoeksprogramma “Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) Geo-energie: Re-use & Abandonment”

Lees verder
13/10/2021

Inspectierapport Sodm Nobian, Ganzebosveld Hengelo

Lees verder
11/10/2021

Publiekssamenvatting Inspectierapport SodM Nobian, Ganzebosveld Hengelo

Lees verder
4/08/2021

Uitnodiging bewonersavonden boorterrein Haaksbergen augustus 2021

Lees verder
2/08/2021

Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q2 2021

Lees verder
25/06/2021

Nobian zet volgende stap voor realiseren zoutwinning in Haaksbergen

Lees verder
22/04/2021

Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q1 2021

Lees verder
11/03/2021

Succesvolle online informatieavonden abandonneren in Twente

Lees verder
2/02/2021

Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q4 2020

Lees verder
26/01/2021

Nobian start vergunningstraject zoutwinning Haaksbergen

Lees verder
12/11/2020

Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q3 2020

Lees verder
11/11/2020

Nouryon voltooit abandonneringen 2020

Lees verder
13/07/2020

Nouryon sluit meer oude zoutputten af in Twente

Lees verder
14/04/2020

Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn Q1 en Q2 2020

Lees verder