Brief Nobian aan gemeenteraad over voortgang Haaksbergen

Onlangs stuurde Nobian een brief over de voortgang van de voorgenomen zoutwinning gericht aan alle fracties en leden van de gemeenteraad van Haaksbergen.

In de brief gaat Nobian o.a. uitgebreider in op de vorderingen in het proces, de verdergaande landschappelijk inpassingen, de belangen die spelen, maar ook aspecten van mijnbouw-veiligheid. In de bijlage van de brief zijn ook de aangepaste ontwerpen van de zoutwinlocaties weergegeven. Deze ontwerpen zijn inmiddels gedeeld met de directe omwonenden en de gemeenteraadsfracties.

De brief kunt u hier downloaden.

Brief Nobian aan gemeenteraad over voortgang Haaksbergen