Brief Nobian aan gemeenteraad: reactie op concept-instemmingsbesluit zoutwinning Haaksbergen

Onlangs stuurde Nobian een brief aan alle fracties en leden van de gemeenteraad en het college van B&W van Haaksbergen, met een reactie op het concept-advies van de gemeente aan het ministerie van EZK over het door Nobian ingediende winningsplan. Nobian gaat in deze brief in op de door de gemeente geuite zorgen over een aantal mijnbouw gerelateerde aspecten en de juiste feiten o.a. rondom veiligheid. 

Gezien het belang van veilige en verantwoorde zoutwinning staan in het ingediende winningsplan uitgebreide maatregelen waarmee de veiligheid door Nobian wordt zeker gesteld, ook wordt beschreven hoe de laatste inzichten op dit gebied worden toegepast. In het tweede deel van de brief gaat Nobian in op haar zienswijze ten aanzien van het onlangs gepubliceerde advies van de Commissie MER aangaande Nobian’s Milieu Effect Rapportage (MER) voor de zoutwinning in Haaksbergen. Hierover publiceerde Nobian onlangs al het volgende bericht

De brief kunt u hier downloaden.

Brief Nobian aan gemeenteraad: reactie op concept-instemmingsbesluit zoutwinning Haaksbergen