Gemeenteraad Haaksbergen stemt in met afgeven van Verklaring van geen bedenkingen

De gemeenteraad van Haaksbergen heeft op 15 november jl. ingestemd met het afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen voor de landschappelijke inpassing van de voorgenomen zoutwinning in Haaksbergen. Nobian verwelkomt deze belangrijke stap voor de realisatie van nieuwe zoutwinningslocaties in Haaksbergen. 

Gemaakte afspraken

We willen alle betrokkenen, en in het bijzonder het college van B&W en de gemeenteraad van Haaksbergen, bedanken voor hun betrokkenheid de afgelopen maanden om tot een afgewogen besluit te komen. De inzet van Dhr. Wientjes en Dhr. Ten Broeke heeft bijgedragen aan een transparant proces, waarbij heldere afspraken zijn vastgelegd ten aanzien van de veiligheid, garanties en communicatie met de omgeving. 

Nobian staat voor de gemaakte afspraken. Het is altijd de inzet geweest om in goed overleg te komen tot de beste uitkomst. In de vervolgstappen zal Nobian zorgvuldig te werk gaan en de bewoners en gemeenteraadsleden van Haaksbergen blijven betrekken. 

Definitief besluit door ministerie van EZK

Het is nu aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om een definitief besluit te nemen over de door Nobian aangevraagde vergunning. 

Nobian staat al meer dan 100 jaar voor veilige en verantwoorde zoutwinning in Twente. Alle collega’s in Hengelo en omgeving werken hier elke dag met grote zorg en aandacht aan. Dit zullen we uiteraard ook doen in Haaksbergen. 

Het belang van zoutwinning in Twente

We voelen ons gesteund door de vele mensen en organisaties die het belang van de zoutwinning voor Twente en Nederland hebben benadrukt. Zoutwinning in Twente is noodzakelijk voor de levensvatbaarheid van onze productielocatie in Hengelo en regionale werkgelegenheid, maar ook van strategisch belang voor de Nederlandse economie en industrie. 

Gemeenteraad Haaksbergen stemt in met afgeven van Verklaring van geen bedenkingen