Landschappelijke inpassing zouthuisjes Haaksbergen

Veilige en verantwoorde zoutwinning in Twente

Bij Nobian zijn we trots op onze geschiedenis van meer dan 100 jaar. 
Vanaf de eerste zoutwinning bij Boekelo in 1918, tot de dag van vandaag, werken we aan veilige en verantwoorde zoutwinning in Twente. 

Zoutwinning in Twente 
Het zout in Twente bevindt zich in een zoutlaag die op een aantal plekken goed toegankelijk is voor veilige, verantwoorde en duurzame zoutwinning.

Om de zoutproductie in Hengelo en de zoutwinning in Twente voor de toekomst veilig te stellen, is Haaksbergen de meest geschikte locatie. Nobian is hierover al geruime tijd in gesprek met de Gemeente en bewoners.

Veiligheid en zorg voor de omgeving staan hierbij voorop en zijn uiteraard een voorwaarde. We voelen een sterke verantwoordelijkheid, naar elkaar en naar bewoners. We spannen ons in voor de beste inpassing in het landschap.

Landschappelijke inpassing 
De gemeenteraad heeft gevraagd om het ontwerp van de voorgenomen zouthuisjes en winlocaties zo optimaal mogelijk in te passen. 

Deze wens neemt Nobian serieus. Om die reden is de afgelopen maanden het ontwerp van de locaties en de landschappelijke inpassing aangepast. We hebben hierbij ingezet op het verwijderen van mogelijk te industrieel ogende elementen, het behouden van het landschappelijke karakter van de winningslocaties en een goede toegankelijkheid.

Het resultaat van dit werk ziet u hier. Samen met de eerdere inbreng vanuit de directe omwonenden, zijn we gekomen tot een zeer landelijk ontwerp. Elk zouthuisje zal na een periode van ca. 12 jaar overigens weer volledig worden verwijderd, en de locatie teruggegeven aan de omgeving. 

Samen voor elkaar
Bij Nobian werken we elke dag samen met 1600 Nobian collega’s, waarvan er 250 op onze locatie in Hengelo werken. Zo’n 1400 gezinnen in de regio zijn direct of indirect afhankelijk van de zoutproductie in Hengelo. 


We zijn trots op onze lokale aanwezigheid, al meer dan een eeuw. Maar we kunnen het niet alleen. Als ‘buurman’ werken we in de regio nauw samen met de betrokken overheden en maatschappelijke organisaties. We hechten aan een betekenisvolle aanwezigheid in de omgeving van onze zoutwinningslocatie, met een minimale impact. 
Zoutwinning, zo gewoon als het lijkt, is onmisbaar voor Twente en voor Nederland. 

Landschappelijke inpassing zouthuisjes Haaksbergen