Nobian geeft verdere invulling aan omgevingsfonds Haaksbergen

Veilige en verantwoorde mijnbouw

Nobian werkt al ruim 100 jaar aan veilige en verantwoorde zoutwinning in Twente. Om de zoutwinning te kunnen voortzetten, ontwikkelt Nobian nieuwe winningslocaties bij Haaksbergen. Als onderdeel van de voorgenomen zoutwinning kondigde Nobian vorig jaar een pakket maatregelen aan, gericht op zowel belangrijke veiligheidsaspecten alsook mogelijke zorgen van omwonenden. Een van deze maatregelen is dat Nobian een omgevingsfonds zal creëren voor Haaksbergen. Nobian zegde toen een bijdrage toe van EUR 0,17 per gewonnen ton zout, als compensatie van bijvoorbeeld werkzaamheden in de aanlegfase van het project. 

Betekenisvolle bijdrage aan de omgeving 

Nobian wil voor de toekomst een zinvolle bijdrage leveren aan de regio en de omgeving waar onze winningsactiviteiten plaatsvinden. Dit sluit ook aan op maatschappelijke verwachtingen over de lusten en lasten van economische activiteiten. Als vervolgstap kondigt Nobian daarom nu aan dat het omgevingsfonds verder uitgebreid zal worden. Afhankelijk van de wensen van de gemeente en de gemeenschap kan het fonds worden ingezet voor publieke projecten of als compensatie voor huishoudens in het wingebied.

De extra bijdrage van Nobian aan het omgevingsfonds zal EUR 1,50 per gewonnen ton zout bedragen; wat neerkomt op een bedrag van ongeveer EUR 3,75 miljoen per jaar. Dit komt overeen met gemiddeld zo’n EUR 5.000,- a EUR 8.000,- per huishouden in het zoutwingebied (afhankelijk van de jaarlijkse volumes en het exacte aantal huishoudens). De bijdrage aan het omgevingsfonds zal starten in het jaar waarin de eerste boring wordt gedaan. 

Onafhankelijk omgevingsfonds

Het omgevingsfonds zal op afstand van Nobian worden geplaatst, zodat het bestuur van het fonds onafhankelijk kan besluiten hoe het omgevingsfonds wordt aangewend. Mogelijkheden kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Ondersteuning van boerenbedrijven in transitie;
  • Lokale verduurzamingsinitiatieven (mogelijk een aansluiting op het regionale warmtenet);
  • Continuering van gemeentelijke faciliteiten (bijv. zwembad of andere sportaccommodaties);
  • Andere lokale maatschappelijke projecten;
  • Ondersteuning van huishoudens in het wingebied.

De juridische vorm en het beheer van dit fonds zal verder worden vormgegeven in overleg met de gemeente en de gemeenschap als de vergunningverlening is afgerond. 

Belangrijke economische waarde 

Nobian’s zoutwinningsactiviteiten zijn veilig met een minimale impact op de omgeving. Echter, de omwonenden van zoutwiningsactiviteiten delen niet structureel mee in de economische waarde die het zout heeft voor de Nederlandse en West-Europese industrie. Nobian is van mening dat dit niet meer past in deze tijd, waarin lokale winningsactiviteiten nodig zijn voor het algemeen belang en de zoutwinning bijdraagt aan de strategische onafhankelijkheid van de Nederlandse economie. 

U kunt hier de toezeggingsbrief aan het College van Haaksbergen lezen.

Nobian geeft verdere invulling aan omgevingsfonds Haaksbergen