Nobian gestart met opruimen van 24 inactieve boringen in 2022

Nobian is in Twente al ruim 100 jaar actief in de zoutwinning. Het gebied waar het zout uit de grond gewonnen wordt heeft zich met de tijd verplaatst van de omgeving Hengelo, naar Enschede en inmiddels Beckum. Voor de toekomst wordt het project Zoutwinning Haaksbergen ontwikkeld.

Abandonneren van inactieve boringen

Boringen die niet meer ingezet worden voor de zoutwinning worden inactieve boringen genoemd. Nobian werkt middels het plan ‘Abandonneringen 2020-2035’ aan het opruimen van deze inactieve boringen in de omgeving van Hengelo en Enschede. In dit plan worden in 15 jaar tijd circa 300 inactieve boringen opgeruimd (geabandonneerd). 

Vanaf 2019 zijn tot nu toe 39 oude boringen geabandonneerd. Nobian is ook dit jaar in de maand maart gestart wederom 24 boringen te abandonneren. Hiertoe worden zowel de boormast van Nobian als de boormast van een aannemer ingezet. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om ook volgend jaar, 2023, weer 24 boringen te kunnen abandonneren. 

Nobian heeft de uitvoering van het plan ‘Abandonneringen 2020-2035’ zeker gesteld door reeds voor de start van het plan de benodigde financiële middelen te reserveren in een speciale voorziening. 

Afspraken met de omgeving

De eerste boringen die dit jaar geabandonneerd worden, zijn gelegen aan de Boerstege in Twekkelo. Waar nodig, is met omwonenden op meerdere momenten overlegd om afspraken te maken over de uitvoeringsfase en hoe de tijdelijke overlast zoveel mogelijk zal worden beperkt. Milieubeschermende voorzieningen worden actief toegepast om bodemvervuiling te voorkomen. 

Nobian blijft voortdurend werken om de veiligheid en duurzaamheid van onze zoutwinningsactiviteiten en de kennis van de ondergrond verder te verbeteren. Dat is een proces dat nooit af is, nieuwe inzichten worden direct toegepast. 

Nobian gestart met opruimen van 24 inactieve boringen in 2022