Publiekssamenvatting Inspectierapport SodM Nobian, Ganzebosveld Hengelo

Nobian is een marktleider in duurzame zoutwinning en de productie van essentiële chemicaliën. We werken daarom continu aan de verdere ontwikkeling van veilige en verantwoorde mijnbouw. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van micro-seismische meetnetwerken. Het correct ontwikkelen van zoutcavernes met de juiste afmetingen en contouren voor Nobian een belangrijk aandachtspunt. Dit is een voortdurend proces waarbij sonar- en productiemetingen worden gebruikt.

Nobian stelt toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) regelmatig op de hoogte van de ontwikkeling van onze cavernes. Op basis van eigen metingen van Nobian eerder dit jaar heeft SodM geconstateerd dat in het winningsgebied Ganzebos bij een beperkt aantal cavernes de diameter en pilaardikte afweken van het winningsplan. Dit is een gevolg van condities in de ondergrond die van invloed zijn op de ontwikkeling van de caverne en die verschillen van de condities in andere delen van het Twenthe-Rijn (Hengelo) veld. Deze bevinding is tijdens een inspectie op 29 juni 2021 door SodM gecontroleerd en bevestigd in het inspectierapport van 9 augustus.

Uit verdere analyses is gebleken dat noch de stabiliteit van de cavernes, noch de veiligheid van de omgeving en het milieu in het geding zijn komen. Dit is door SodM bevestigd. Nobian blijft zich onverminderd inzetten voor de continue verbetering van de zoutwinning.

Voor meer informatie: https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2021/10/08/inspectierapport-nouryon-zoutwinning-ganzebos-hengelo

Sinds 1 juli is Nobian een zelfstandig bedrijf na de succesvolle afsplitsing van Nouryon.

https://www.nobian.com/nl/nieuws/nobian-gaat-verder-als-onafhankelijke-producent-van-essentiele-chemicalien