Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn 2019

In 2016 is ten zuiden van Hengelo in samenwerking met het KNMI een micro-seismisch meetnet geïnstalleerd. De meetresultaten vanaf 2019 worden online gepubliceerd.

Met het meetnetwerk worden oudere cavernes in de regio 24/7 gemonitord. Bij signalen van migratie kan een caverne met voorrang worden gevuld. In 2019 is geen migratie/instabiliteit waargenomen. Het volledige meetrapport voor 2019 is hier beschikbaar.

De meetresultaten van 2020 zullen per kwartaal worden gepubliceerd op zoutwinning.nouryon.com. Meer informatie is ook te vinden op de pagina over cavernebeheer in Twente.

Seismisch meetrapport Twenthe-Rijn 2019