Succesvolle online informatieavonden abandonneren in Twente

Nobian heeft in februari twee informatieavonden georganiseerd om omwonenden te kunnen informeren over de geplande werkzaamheden rondom het definitief afsluiten van zoutputten (abandonneren). De informatieavonden vonden digitaal plaats in verband met de geldende corona maatregelen.


Tijdens de informatieavond is gesproken over de planning en de verschillende werkzaamheden die plaatsvinden in aanloop naar en tijdens de afsluiting van een put. De komende jaren zullen er ruim 20 putten per jaar worden geabandonneerd.

Als gevolg van de versnelde afsluiting van niet actieve putten, waarmee we tegemoet komen aan de vraag van Staatstoezicht op de Mijnen, zal Nobian de komende jaren nadrukkelijker aanwezig zijn in de omgeving. Hiertoe is tijdens de presentatie in het bijzonder aandacht geweest voor de impact op landeigenaren en omwonenden.

Bijlage: presentatie informatieavonden abandonneren