Twente-Rijn – Strootbeekpark en Ganzebos: Jaarlijkse controle SodM op bodemdaling

Zoutwinning veroorzaakt geleidelijke en beperkte bodemdaling over een lange periode. Nobian werkt volgens de richtlijn Good Salt Mining Practice waardoor de hoeveelheid bodemdaling zo klein mogelijk blijft.

Voorwaarden bodemdaling

Voor elk gebied waar zoutwinning plaatsvindt, staan in het winningsplan de voorwaarden voor bodemdaling vermeld waaraan Nobian moet voldoen en wat deze maximaal mogen zijn. Bij het stellen van deze voorwaarden wordt rekening gehouden met de effecten van bodemdaling en of deze acceptabel zijn. Uitgangspunt is dat de winning altijd veilig en verantwoord is.

Metingen bodemdaling

Nobian meet de bodemdaling jaarlijks en deelt de resultaten met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Met behulp van advies van onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO heeft SodM bevestigd dat de zoutwinning van Nobian in Twente-Rijn – Strootbeekpark en Ganzebos in 2023 plaatsvindt binnen de gestelde voorwaarden voor bodemdaling. Ook is geoordeeld dat de metingen juist zijn uitgevoerd en dat het meetplan aan de wettelijke eisen voldoet.

Voor meer informatie lees het nieuwsbericht van SodM.