Uitkomsten metingen bevestigen - caverne 86 onder Twence vuilstort stabiel

Update cavernes onder Twence

Op 25 maart en op 11 februari berichtte Nobian over het toegankelijk maken van de twee cavernes onder de Twence vuilstort. Tevens informeerde Nobian over de uitkomsten van de aanvullende metingen naar de stabiliteit van deze cavernes. 

Caverne 86 op natuurlijke wijze gestabiliseerd

De metingen om de eerdere bevindingen extra te verifiëren en te bevestigen, zijn inmiddels uitgevoerd en afgerond.

Deze metingen bevestigen dat caverne 86 op natuurlijke wijze is stabiliseert. Dit betekent dat er geen zinkgat kan ontstaan boven caverne 86. Dit wordt bevestigd door de resultaten uit het door Twence uitgevoerde onderzoek naar grondwatergegevens. Hieruit blijkt dat er geen bodemdalingsschade is ontstaan. Voor meer info zie hier.

Beide cavernes zijn onderdeel gemaakt van het programma dat door Nobian met SodM is overeengekomen voor het inherent veilig maken van potentieel instabiele cavernes. 

Nobian heeft de toezichthouder (SodM) tijdens het onderzoekproces op de hoogte gehouden van de vorderingen, de bevindingen en de rapportages zijn aan SodM toegestuurd.