Uitnodiging inloopavond project Haaksbergen 1 juni 2022

Nobian streeft naar een veilige zoutproductie in Twente voor de lange termijn. Aansluitend op eerdere berichtgeving is Nobian om die reden voornemens om zout te winnen in Haaksbergen. Door de dikkere zoutlaag in Haaksbergen kan een veilige zoutwinning immers met een beperkter aantal boringen worden bereikt dan in het huidige wingebied.

In vervolg op de inloopavond van 26 april j.l wordt er een plenaire informatie avond gehouden waarin Nobian u verder zal bijpraten. Deze avond wordt gehouden: 

Woensdag 1 Juni 2022; 19.00 -21.00 uur 

Locatie: Gemeenschapshuis St. Isidorushoeve, ’t Meuken,
Beckummerweg 11, 7482 ST Haaksbergen 

Onderdeel hiervan is een verdere toelichting op de op 22 april ingediende aanvullingen op de MER en de WABO. Wij begrijpen dat u vragen heeft over het project, over wat u er van merkt en wat dit doet met de omgeving. Er is voldoende ruimte om deze vragen te beantwoorden. 

Wij vragen alle geïnteresseerden om zich voor 28 mei aan te melden via contact.hengelo@nobian.com.

Uitnodiging inloopavond project Haaksbergen 1 juni 2022