Zoutproductie in Hengelo weer opgestart

In de tweede week van augustus deed zich een storing voor op onze locatie in Hengelo, als gevolg waarvan de stroom uitviel en de productie werd stilgelegd. 

Inmiddels is stapsgewijs de productie weer opgestart. In samenwerking met de relevante autoriteiten is een onderzoek opgestart naar de oorzaak. We zullen de komende periode grondig onderzoeken wat er precies is gebeurd om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Zoutproductie in Hengelo weer opgestart