Voortgang abandonneringen in Twente

Nobian verlaat in de omgeving van Hengelo en Enschede haar oude zoutwinningsgebied. Hierbij worden de inactieve zoutboringen definitief afgesloten en worden de leidingen en het zouthuisje verwijderd. Het afsluiten van deze inactieve zoutboringen noemen we ook wel ‘abandonneren’. In 2022 zijn er tot nu al 12 zoutboringen definitief afgesloten en daarmee ligt Nobian volledig op schema om ook dit jaar weer 24 zoutboringen op te ruimen. Nadat de werkzaamheden gereed zijn wordt het land in oorspronkelijke staat hersteld in overleg met de landeigenaar.

Nobian heeft in 2019 een plan opgesteld waarbij in de periode 2020-2035 circa 300 inactieve zoutboringen definitief worden afgesloten. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door zowel een Nobian boormast als een ingehuurde boormast van de firma Wellgear. De zoutboringen worden waar mogelijk gegroepeerd per straat of gebied, om zodoende de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. 

Voortgang abandonneringen in Twente