Visie op zoutwinning

Veilige en duurzame zoutwinning

Nobian blijft voortdurend werken om de veiligheid en duurzaamheid van onze zoutwinningsactiviteiten en de kennis van de ondergrond verder te blijven verbeteren. Dat is een proces dat nooit af is, nieuwe inzichten worden direct toegepast. 

Lifecycle benadering 

Als basis voor veilig en duurzaam opereren hanteert Nobian een lifecycle benadering voor cavernes, van ontwikkeling en gebruik, tot het veilig afsluiten van cavernes na de winning. Om continu de staat en veiligheid van onze cavernes te monitoren volgt Nobian een systeembenadering met diverse strenge risico- en beheersmaatregelen. 

Zo zijn in 2018 micro-seismische meetnetwerken aangelegd. Hiermee worden de cavernes doorlopend bewaakt om tijdig te kunnen anticiperen op korte en lange-termijn ontwikkelingen. Deze meetgegevens worden elk kwartaal gepubliceerd en onafhankelijk beoordeeld. Daarnaast voert Nobian minimaal elke vijf jaar voor alle cavernes een sonarmeting uit om de vorm en ontwikkeling van cavernes te monitoren. Deze gegevens worden middels zogeheten holruimtekaarten gedeeld met de toezichthouder en via de Basis Registratie Ondergrond (BRO), eventueel aangevuld met controlemetingen van het micro-seismisch meetnet indien hiertoe aanleiding is. 

Monitoring & innovaties

Wij gebruiken technieken die voldoen aan de hoogste standaarden in de sector en dragen actief bij aan het continu verbeteren van de mijnbouwstandaarden in de sector. We zijn vooruitstrevend in het gebruik van innovaties en state-of-the-art-technologie. Een voorbeeld hiervan is de lopende studie naar het gebruik van alternatief voor dieselolie als hulpstof.

Wij passen preventieve onderhoudsmaatregelen en continue inspectie toe in onze bedrijfsvoering. Wij voeren doorlopend metingen uit in en rond onze cavernes om tijdig te kunnen anticiperen op korte en lange-termijn ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door het gebruik van meetnetwerken, waarmee wij continu informatie vergaren over seismische activiteit en onze cavernes.

Cavern Closure Consortium (CCC)

Middels externe expertise wordt uitgebreider onderzoek gedaan naar de diepe ondergrond om meer inzicht in de mogelijke oorzaken van (micro)trillingen en verschillende afsluitscenario’s te onderzoeken. Zo is in 2019 het Cavern Closure Consortium (CCC) door Nobian in het leven geroepen, die gericht onderzoek doet naar de verschillende afsluitscenario’s. Het CCC is een groep experts die wereldwijd erkend worden voor hun kennis op gebied van cavernes en gesteente mechanica. Zowel het ministerie van EZK als SodM worden in alle fasen van het onderzoek geïnformeerd, waarbij de uitkomsten worden besproken en door Nobian toegelicht. De opgedane kennis wordt ingezet bij zowel het bepalen van de meeste geschikte wijze van afsluiting alsook bij het ontwerpen van nieuwe cavernes. 

Transparantie en goede communicatie

Wij zijn een goede buur en voeren onze werkzaamheden transparant uit in overleg met de omgeving, overheid en toezichthouders. Wij zijn goed bereikbaar en reageren snel en adequaat op vragen of klachten. Kijk hier voor contactgegevens en informatieavonden: Contact Twente of Contact Groningen

Duurzaamheid

Wij willen en kunnen een bijdrage leveren aan de duurzame energie- en industrietransitie in Nederland en daarmee aan een duurzame toekomst. Lees meer over duurzaamheid.

 

Visie op zoutwinning