Nobian en Shell tekenen een Power Purchase Agreement (PPA) voor het Pottendijk wind- en zonnepark in Drenthe

10 juli 2023

Nobian heeft een langlopende PPA getekend met Shell voor de afname van ongeveer de helft van de 157 GWh jaarproductie van het gecombineerde zonne- en windpark Pottendijk in Drenthe. Het park, dat eerder dit jaar door Shell in gebruik is genomen, zal Nobian vanaf 1 januari 2024 voorzien van duurzame elektriciteit. Dit is weer een belangrijke stap in de verduurzaming van Nobian.          

Johan Hospers, Director Energy bij Nobian: “De hernieuwbare elektriciteit uit het Pottendijk wind- en zonnepark is een belangrijke aanvulling in ons duurzame energie portfolio om bij de productie van zout, chloor, natronloog en waterstof de CO₂ emissies te verlagen. Deze 10-jarige overeenkomst draagt bij aan het realiseren van onze doelstellingen op het gebied van duurzame energie, zoals verwoord in Nobian's 'Grow Greener Together'-strategie. Dit project is weer een mooi voorbeeld hoe de industrie bijdraagt aan de transitie naar een duurzaam energiesysteem". Vorige maand committeerde Nobian zich in een consortium met Heineken, Signify en Philips voor 10 jaar aan duurzame elektriciteit uit het Finse Mutkalampi windpark via een virtual PPA. 

Grootste gecombineerde wind- en zonnepark in Europa

Het energiepark Pottendijk, vlakbij Emmen in Drenthe, is momenteel het grootste hybride wind- en zonnepark van Shell in Europa. Het heeft 14 windturbines en 90.000 zonnepanelen met een totale capaciteit van ongeveer 100 MW. Het zal elektriciteit opwekken voor ongeveer een derde van het totale elektriciteitsverbruik van de inwoners en bedrijven in de gemeente Emmen.

 Photo credits: Shell Nederland.

Nobian en Shell tekenen een Power Purchase Agreement (PPA) voor het Pottendijk wind- en zonnepark in Drenthe