Waterstof

Waterstof is een belangrijk bestanddeel dat wordt gebruikt in de chemische synthese. Bijvoorbeeld in producten als methanol en HCl, meststoffen en brandstoffen.

Daarnaast wordt groene waterstof steeds belangrijker om fossiel zwaar transport en vliegtuigbrandstoffen te vervangen en om de productie van staal koolstofarm te maken. Het kan ook worden gebruikt als alternatieve energiedrager om duurzame energie op te slaan, of als brandstof voor transport en mobiliteit.

Onze groene waterstof is een bijproduct van de productie van chloor en loog, op basis van zoutwaterelektrolyse. Bij waterelektrolyse wordt het doelbewust geproduceerd door water te splitsen in waterstof en zuurstof. Deze zuivere waterstof is zeer geschikt om te gebruiken in bijvoorbeeld brandstofcellen en industriële productieprocessen.

Door gebruik te maken van hernieuwbare energie is de geproduceerde waterstof groen en met een zeer lage ecologische voetafdruk.

Gecertificeerde groene waterstof

Gecertificeerde groene waterstof

Onze groene waterstof is een bijproduct van de productie van chloor en natronloog, die gebaseerd is op zoutwaterelektrolyse

Read more >

Hycc

Hycc

Emissievrije industrieën mogelijk maken

Read more >