Nobian ondersteunt Extractive Industries Transparency Initiative

25 januari 2023

Door het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) te ondersteunen draagt Nobian bij aan meer transparantie over zoutwinning in Nederland en de financiële stromen tussen de delfstoffenindustrie en de Nederlands overheid. De stap past binnen de inzet van Nobian als verantwoord en duurzaam mijnbouwbedrijf. 

Verantwoorde en duurzame zoutwinning  
Als Europese leider in de productie van zout, essentiële chemicaliën en energie voor industrieën, produceert Nobian in Nederland jaarlijks ongeveer vijf miljoen ton zout. Door middel van oplosmijnbouw wordt sinds 1918 zout gewonnen in Twente en later Groningen. Nobian is de grootste zoutwinner van Nederland en de grootste producent van vacuümzout in West-Europa. Zout is een essentiële en strategische grondstof voor de Nederlandse en Europese industrie en belangrijke chemische waardeketens. 

Ellis Deelen, Chief Integrated Supply Chain Officer: “Als zoutwinner staan we midden in de samenleving. We werken constant aan het verbeteren van de veiligheid en duurzaamheid van onze zoutwinningsactiviteiten. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is ondersteuning van het Extractive Industries Transparency Initiative een belangrijke stap om inzicht te bieden in de zoutwinning in Nederland.” 

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) - wereldwijde standaard voor transparantie in de mijnbouwsector 
 
Het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) is een wereldwijde standaard gericht op het creëren van meer openheid in zowel de waardeketen van delfstoffenwinning, als ook de financiële stromen tussen de mijnbouwsector en overheden. Nobian is het 21e bedrijf in Nederland dat de vrijwillige EITI-standaard onderschrijft.  
Nobian heeft een ambitieus duurzaamheidsprogramma Grow Greener Together, met als doelstelling om CO2-neutraal te zijn in 2040, met 100% groene energie. Duurzame zoutwinning en samenwerking met overheden en belanghebbenden maken ook een belangrijk onderdeel uit van het duurzaamheidsprogramma. Meer transparantie over de zoutwinningsactiviteiten past daar bij.

Belang van zoutwinning voor Nederland

Zout uit de Nederlandse bodem is een onvervangbare en essentiële grondstof voor de Nederlandse economie. Het staat aan de basis van veel van de materialen die we dagelijks gebruiken en die ook nodig zijn voor verduurzaming. Zoutwinning en zoutchemie leveren essentiële bouwstenen voor de productie van vele alledaagse producten, zoals geneesmiddelen, contactlenzen, zeep, vloeren, PVC-raamkozijnen, papier, aluminium, betonvervangers en waterzuivering. Maar ook voor belangrijke onderdelen van de ‘nieuwe economie’, zoals isolatiemateriaal, ledlampen, bladen van windturbines en lithiumbatterijen. Zoutwinning is van nationaal belang voor de Nederlandse economie en strategische onafhankelijkheid van de Nederlandse en Europese industrie.     

Nobian ondersteunt Extractive Industries Transparency Initiative