Nobian presenteert duurzaamheidsverslag 2022: Volledig op koers om in 2040 CO₂ neutraal te zijn

11 mei 2023
  • Stevig op koers om onze CO₂-reductie en hernieuwbare energie doelstellingen te halen.

  • Naast de Scope 1- en 2-duurzaamheidsdoelstellingen hebben wij voor het eerst ook onze Scope 3-emissies berekend en Scope 3-reductiedoelstellingen vastgesteld. 

  • Nobian neemt deel aan drie internationaal erkende normen (EcoVadis, CDP, SBTi) om transparant te rapporteren over duurzaamheidsgegevens. Ons duurzaamheidsverslag en onze KPI's worden onafhankelijk gecontroleerd. 
  • Nobian werkt aan een nog snellere reductie naar nul CO₂-uitstoot en heeft in het kader van de maatwerkafspraken een intentieverklaring met de Nederlandse overheid ondertekend.


Grow Greener Together

Nobian heeft vandaag zijn jaarlijkse  duurzaamheidsverslag voor 2022 gepresenteerd. De duurzaamheidsresultaten van Nobian zijn in lijn met zijn ambitieuze duurzaamheidsprogramma Grow Greener Together dat vorig jaar werd gelanceerd. 

Ter ondersteuning van zijn doelstelling om een van de meest duurzame chemische bedrijven in Europa te zijn, heeft Nobian een sterke doelstelling vastgesteld om tegen 2040, vooruitlopend op de overeenkomst van Parijs, CO₂ neutraal te worden met 100% hernieuwbare energie. In 2022 realiseerde Nobian een vermindering van 19,8% van de Scope 1- en Scope 2-emissies ten opzichte van 2020, waardoor het bedrijf goed op weg is om zijn kortetermijndoelstelling van 25% vermindering in 2025 en CO₂-neutraliteit in 2040 te halen.

Naast het verminderen van de CO₂ uitstoot en het verhogen van het gebruik van hernieuwbare energie, houden de duurzaamheidsdoelstellingen de ontwikkeling van ondergrondse energieopslag, certificering van groene producten, zoals waterstof, recycling, veiligheid en gemeenschapsacties in.


Versnelling van de CO₂-nul-emissie door intentieverklaring met de Nederlandse regering

Het bedrijf heeft zijn CO₂ voetafdruk sinds 1990 al met 55% verminderd en werkt nu aan een nog snellere vermindering van zijn CO₂-uitstoot. Daartoe heeft Nobian in 2022 een intentieverklaring ondertekend met de Nederlandse overheid, als onderdeel van de maatwerkovereenkomsten tussen de Nederlandse overheid en industriële bedrijven in Nederland. De aanpak omvat projecten die het mogelijk maken de doelstelling van Nobian om in 2040 een nul-emissie te bereiken met nog eens tien jaar te vervroegen, tot 2030. Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is de grootschalige elektrificatie van de productieprocessen van Nobian, waardoor zowel de emissies als het gebruik van aardgas worden verminderd.

Michael Koenig, CEO Nobian: "We zijn erg trots om onze duurzaamheidsresultaten over 2022 te presenteren. Het geeft me vertrouwen dat we volledig op koers liggen om onze ambitie te realiseren om tegen 2040 klimaatneutraal te worden in Scope 1 en 2, met 100% hernieuwbare energie." Koenig voegde daaraan toe: "We zijn zeer gefocust op het nog verder versnellen van onze duurzaamheidsacties in samenwerking met de Nederlandse overheid. Het is belangrijk om te laten zien dat duurzaamheid zowel in ons hart als in onze acties zit, en ik wil het team en iedereen die betrokken is bij het helpen realiseren van deze belangrijke doelstellingen een groot compliment geven." 

Berekeningen en doelstellingen voor Scope 3

Naast Scope 1 en 2 heeft Nobian voor het eerst zijn Scope 3-emissies berekend voor alle relevante 
categorieën en heeft nu ook een doelstelling vastgesteld om zijn Scope 3-emissies tegen 2040 met 50% te verminderen. Marco Waas, VP R&D, Technology & Sustainability van Nobian: "Nobian is een van de eerste chemische bedrijven in Nederland die verbeteringsmogelijkheden heeft geïdentificeerd en doelstellingen heeft vastgesteld om zijn Scope 3-emissies in de waardeketen in 2040 met 50% te verminderen. Dit onderstreept onze inzet om onze duurzaamheidsambities waar te maken. We hebben een gedetailleerde inventarisatie gemaakt van onze Scope 3-emissies, waaronder die van grondstoffen, transport en kapitaalgoederen. De resultaten hielpen ons te bepalen welke van onze partners de grootste impact hebben, en met hen in gesprek te gaan over hoe we de broeikasgasemissies verder en samen kunnen verminderen." 

Transparante voortgangsrapportage en onafhankelijke validatie

Om een op feiten gebaseerde rapportage te garanderen en om de decarbonisatie op transparante wijze door zijn activiteiten en waardeketen te loodsen, heeft Nobian besloten om vanaf het begin hoog in te zetten door zich aan te sluiten bij drie internationaal erkende normen. Nobian neemt deel aan het EcoVadis-ratingproces om zijn duurzaamheidsprestaties te beoordelen en heeft klimaatgerelateerde risico's en kansen geïdentificeerd volgens het TCFD-kader (Climate-related Financial Disclosure). Vorig jaar, na de eerste inzending, kreeg Nobian een EcoVadis platina rating voor zijn "Grow Greener Together" duurzaamheidsdoelstellingen en governance, waarmee Nobian in de top 1% van de best beoordeelde bedrijven wereldwijd zit.  

Daarnaast verbindt Nobian zich aan Science-Based Targets (SBTi) om zijn klimaatdoelstellingen wetenschappelijk te laten beoordelen. Ook is Nobian toegetreden tot het CDP, wat betekent dat de voortgang van zijn klimaatambities en waterbeheer in detail zal worden gerapporteerd. Het duurzaamheidsverslag en de ESG-gegevens van Nobian voldoen aan de Sustainability Accounting Standards Board (SASB), en de ESG-gegevens en het duurzaamheidsverslag zijn onafhankelijk gecontroleerd door DNV. Het resultaat van deze audits is dat Nobian op koers ligt om zijn tussentijdse duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 en 2030 te halen en zijn duurzaamheids-KPI's heeft gehaald. De duurzaamheidsdoelstellingen van Nobian vormen een integraal onderdeel van het financieringskader van het bedrijf.

Nobian presenteert duurzaamheidsverslag 2022: Volledig op koers om in 2040 CO₂ neutraal te zijn