Nobian tekent term sheet met Vulcan Energy Resources Ltd.

27 april 2023

Vulcan en Nobian tekenen term sheet voor beoogd strategisch partnerschap in lithiumproductie

Vulcan Energy Resources Ltd. (Vulcan, het bedrijf; ASX: VUL) en Nobian hebben vandaag aangekondigd dat zij een term sheet hebben ondertekend voor een beoogd strategisch partnerschap gericht op de gezamenlijke ontwikkeling en exploitatie van een centrale lithiumfabriek in Duitsland. 

Waardecreatie door ontwikkeling van lithiumproductie in Europa 

Door het partnerschap willen beide partijen gebruikmaken van de jarenlange ervaring van Nobian op het gebied van industriële elektrolyse en de exploitatie van chlooralkalifabrieken, alsook van het Zero Carbon Lithium™-project van Vulcan, dat gebruikmaakt van chlooralkali elektrolysecellen voor de productie van lithiumhydroxide. 

De Term Sheet bouwt voort op de bestaande samenwerking tussen Nobian en Vulcan in de afgelopen 15 maanden. Vorig jaar kondigden Nobian en Vulcan de start aan van hun samenwerking om de haalbaarheid te onderzoeken van de productie van lithiumhydroxide uit lithiumchloride in Duitsland. Lithiumhydroxide is een belangrijk ingrediënt voor de snelgroeiende Europese markt voor batterijen en elektrische voertuigen (EV).

Nobian CEO, Michael Koenig: "We zijn enthousiast over deze volgende stap gericht op de participatie van Nobian in de ontwikkeling van een centrale lithiumfabriek in Duitsland samen met Vulcan. We versterken hiermee onze bestaande samenwerking verder, in een snel ontwikkelende en groeiende markt die essentieel is voor een groene economie en de strategische autonomie van Europa. Nobian kijkt ernaar uit om zijn jarenlange expertise in chloor-alkali-elektrolyse in te zetten en te benutten om de productie van lithiumhydroxide uit lithiumchloride mogelijk te maken. Het is belangrijk dat we binnen de EU een stabiele lithium waardeketen ontwikkelen, om de productie van kritieke grondstoffen en de Europese batterijproductie te intensiveren.

Dr. Francis Wedin, algemeen directeur en CEO van Vulcan, zegt hierover: "Dit is een positieve stap voorwaarts, als onderdeel van onze strategie om prioriteit te geven aan investeringen op projectniveau voor de financiering van fase één van ons Zero Carbon Lithium™-project. Na 15 maanden samenwerking hebben Nobian en Vulcan al een zeer positieve relatie opgebouwd. We zijn dan ook blij met deze stap in de richting van Nobian's investering in onze Central Lithium Plant (CLP) in Duitsland, om ons te helpen veilige, duurzame en CO2-neutrale lithiumchemicaliën te leveren aan de Europese markt voor elektrische voertuigen, om zo de overgang naar volledig geëlektrificeerd vervoer mogelijk te maken.

Snel groeiende lithiummarkt

Door de sterke en groeiende vraag naar elektrische voertuigen is de EU een van de snelst groeiende lithiummarkten ter wereld, zonder lokale aanvoer van lithium. Het project ondersteunt de ambitie van de EU om minder afhankelijk te worden van externe bronnen voor grondstoffen en technologie, inclusief de oprichting van Europese batterijfabrieken en lokale bevoorrading met lithium. Daarbij wil de EU de productie van auto's op fossiele brandstoffen vanaf 2035 verbieden. 

Duurzame batterij- en EV-productie

De samenwerking met Vulcan ondersteunt de duurzaamheidsambitie van Nobian om tegen 2040 CO2-neutraal te worden en om "samen groener te groeien" met partners. De lithiumproductie van Vulcan is gebaseerd op een CO2-vrij productieproces. De samenwerking draagt ook bij aan de Europese en Duitse klimaatdoelstellingen om in 2050 klimaatneutraal te zijn door meer elektrische en groene mobiliteit.

Achtergrond

Het Term Sheet is afhankelijk van het sluiten van definitieve overeenkomsten tussen de partijen, die binnen 10 weken na de ondertekening van het Term Sheet voltooid moeten zijn. 

De voor de ontwikkeling van de centrale lithiumfabriek vereiste CAPEX wordt geraamd op 322 miljoen euro. De partijen zullen samenwerken bij toekomstige uitbreidingen van de capaciteit. Nobian zal bij de uitvoering van de definitieve overeenkomsten een eerste bijdrage doen van EUR 15 miljoen. Na verloop van tijd zal Nobian 50% van de financiering voor de bouw en inbedrijfstelling van de CLP bijdragen.

De onderhandelingen over de Definitieve Overeenkomsten zullen te goeder trouw plaatsvinden. Verdere mijlpalen en voorwaarden zullen gezamenlijk in de Definitieve Overeenkomsten worden vastgelegd. Het Term Sheet is niet bedoeld als juridisch bindend tussen de partijen, met uitzondering van de bepalingen inzake kosten, vertrouwelijkheid, onderhandelingen te goeder trouw en toepasselijk recht.

De afronding van de Definitieve Overeenkomsten is afhankelijk van de bevredigende voltooiing van bevestigende juridische, zakelijke, commerciële en technische due diligences door Nobian. Voorts moeten de definitieve overeenkomsten worden goedgekeurd door de raad van bestuur van Nobian en Vulcan en/of andere bevoegde bedrijfsorganen en/of autoriteiten. De partijen zullen ook samenwerken bij toekomstige uitbreidingen van de capaciteit van de CLP op de beoogde locatie, overeenkomstig het strategische partnerschapskarakter van de relatie.

Nobian tekent term sheet met Vulcan Energy Resources Ltd.