Nobian’s Deense productielocatie neemt energie-efficiënte ketel in gebruik

5 januari 2023

Nobian’s Deense productielocatie neemt energie-efficiënte ketel in gebruik 

Met de ingebruikneming van een nieuwe elektrische boiler, zet Nobian opnieuw een belangrijke stap in het verkleinen van zijn klimaatvoetafdruk. De nieuwe energie-efficiënte boiler maakt de verdamping van honderdduizenden tonnen zout veel groener en kan tot 1 ton CO₂ per jaar per inwoner van de gemeente Mariagerfjord in Noord-Jutland besparen.

Drie vliegen in één klap

Met meer dan 600.000 ton zout per jaar die de fabriek aan de Mariager Fjord in Denemarken verlaat, is het productieproces energie-intensief. Site director in Mariager, Søren Møller verwelkomt de nieuwe groene boiler, die drie vliegen in één klap slaat als onderdeel van Nobians duurzaamheidsstrategie Grow Greener Together en haar ambitie om tegen 2040 volledig CO₂-neutraal te zijn. “Onze nieuwe elektrische boiler komt vooral het klimaat ten goede, doordat aardgas wordt vervangen door elektriciteit. Door de grotere flexibiliteit in onze stoomproductie kunnen wij ook onze kosten verlagen en onze productie-installatie volledig in bedrijf houden wanneer een van onze andere ketels onderhoud nodig heeft,” legt hij uit. 

Elektrisch wonder

De elektrische boiler werkt op 10.000 volt en bestaat eenvoudigweg uit drie elektrodebundels in een vat waaraan veel elektriciteit en water wordt toegevoegd. De nieuwe ketel is 37 megawatt en kan 50 ton water omzetten in stoom, die de fabriek per uur gebruikt als hij op volle druk draait. Hij heeft daarmee twee keer zoveel capaciteit als de twee andere boilers van het bedrijf, die respectievelijk op aardgas en houtsnippers werken. 

Deens zout leidt de weg

Ook burgemeester Jespersen van de gemeente Mariagerfjord is blij dat Nobian het voortouw neemt bij het verminderen van het energieverbruik. “Wij willen voldoen aan de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs om in 2050 koolstofneutraal te zijn. Daarom hebben we met onze grootste energieverbruikers onze krachten gebundeld in het partnerschap Green Mariagerfjord, waar we de groene transitie bevorderen door kennisdeling, gezamenlijke marketing en samenwerking. De nieuwe ketel is een uitstekend voorbeeld van hoe zinvol het is om groen te investeren. Velen van ons kunnen hiervan leren," aldus Jespersen. 

Ook is hij verheugd dat Dansk Salt van plan is het waterverbruik bij de productie te verminderen en woningen in de omgeving van overtollige warmte te voorzien, als vanzelfsprekend onderdeel van een toekomstige capaciteitsuitbreiding. “Dansk Salt is in veel opzichten een rolmodel voor alle bedrijven die een extra stap willen zetten in de groene transitie, en dit is de weg vooruit als we het doel willen bereiken om in de niet al te verre toekomst een klimaatneutrale samenleving te worden,” besluit hij.


 

Nobian’s Deense productielocatie neemt energie-efficiënte ketel in gebruik