Nobian steunt onafhankelijke beoordeling schademeldingen

23 juni 2021

Nobian heeft een overeenkomst getekend met het ministerie van EZK voor een onafhankelijke beoordeling van meldingen over mogelijke schade aan huizen door bodembeweging als gevolg van zoutwinning. Nobian hoopt daarmee eventuele zorgen van burgers over zoutwinning weg te nemen.

De overeenkomst geeft bewoners in winningsgebieden de mogelijkheid om de Commissie Mijnbouwschade te vragen om een bindend advies. De Commissie beoordeelt of eventuele schade aan huizen verband houdt met bodembeweging door zoutwinning.

Nobian wint zout in Twente en in Groningen door in de diepe ondergrond zout op te lossen met water. Voor bewoners is niet altijd evident waardoor eventueel schade wordt veroorzaakt omdat meerdere factoren invloed hebben op de bodem. Nobian is daarom positief over het initiatief om een onafhankelijke Commissie te laten adviseren.

“Onze zoutwinning is veilig en verantwoord en leidt niet tot schade aan huizen, maar het is begrijpelijk dat mensen vragen hebben over mijnbouwactiviteiten in hun omgeving”, zegt Yvar van den Winkel, Directeur Mijnbouw van Nobian. “Alle partijen hebben daarom belang bij een onafhankelijke commissie die eventuele twijfel hierover kan wegnemen.”

De overeenkomst laat nog steeds ruimte aan de bedrijven om schademeldingen rechtstreeks af te handelen met bewoners.

In Groningen zijn tot op heden geen gevallen bekend van schade door bodembeweging als gevolg van zoutwinning door Nobian. Dit wordt bevestigd door metingen van een micro-seismisch netwerk dat door Nobian in 2019 is geïnstalleerd, om elke mogelijke beweging in de bodem rondom zoutwinning permanent te monitoren. Sinds de jaren negentig hebben zich ook in Twente geen schadegevallen door bodemdaling meer voorgedaan.

Voor meer informatie: Nieuwsbericht Rijksoverheid

Nobian steunt onafhankelijke beoordeling schademeldingen